Czcionka:
Kontrast:
Nowatorskie rozwiązania urzędu
data dodania: 13.02.2023
Nowatorskie rozwiązania urzędu

- Wśród planów na rok 2023 jest kilka nowatorskich rozwiązań z zakresu współpracy i komunikacji z sektorem pozarządowym - mówi Maciej Pietrzak, Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych w Elblągu. Pan Maciej opowiedział nam o tym, jaki był poprzedni rok i jakie plany miasto ma na kolejny.

 

- Proszę o podsumowanie mijającego roku - jaki był, z jakimi trudnościami w swojej pracy musiał się Pan zmierzyć?

- Rok 2022 był kolejnym rokiem, który wymuszał zmiany we współpracy oraz w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w mieście. Z jednej strony był to czas odbudowy podstawowych struktur w komunikacji między samorządem, a organizacjami pozarządowymi po okresie pandemii. Dzięki współpracy udało się reaktywować zawieszoną na ten okres  Radę Działalności Pożytku Publicznego, która na comiesięcznych spotkaniach zajmowała się szeregiem tematów dotyczących elbląskiego sektora pozarządowego. Z drugiej strony sektor pozarządowy związany przede wszystkim z działalnością pomocową musiał zmierzyć się z nowymi zadaniami w związku z wybuchem wojny w Ukrainie.

Warto także podkreślić, że miniony rok był kolejnym, w którym wzrosły środki na działalność organizacji pozarządowych. Pomimo sukcesywnego uszczuplenia dochodów miasta wskutek polityki państwa, podwyżkami cen energii, inflacji, samorząd przekazał na zadania realizowane przez trzeci sektor ponad 12 milionów złotych. Organizacje mają również preferencyjne stawki na wynajem powierzchni na działalność statutową.

 

- Która inicjatywa szczególnie utkwiła panu w pamięci?

- Elbląski sektor pozarządowy to organizacje realizujące spory wachlarz działań na rzecz mieszkańców Elbląga i regionu, ale także w zakresie ochrony zwierząt, czy środowiska. Są to organizacje działające w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej, kultury, sportu czy ekologii. Wśród nich są duże organizacje realizujące projekty lokalne, jak i ponadlokalne, ale także małe stowarzyszenia oraz grupy nieformalne. Inicjatyw realizowanych przez elbląskie organizacje w roku 2022 było sporo, jednak szczególnie utkwiła mi w pamięci energia, z jaką ich członkowie zareagowali w lutym na działania toczące się za naszą wschodnią granicą. Bardzo wiele organizacji w bardzo różnorodny sposób pokazało swoje wielkie serca i organizowało pomoc zarówno uchodźcom, którzy przybyli do Elbląga, jak i Ukraińcom, którzy na czas wojny pozostali w swoim kraju. Przedsmak tego, że nasze organizacje potrafią się zjednoczyć w celu działania na rzecz innych mieliśmy już w chwili ogłoszenia stanu epidemii wynikającego z zagrożenia rozpowszechniania się koronawirusa. COVID-19 spowodował, iż działania organizacji skierowane były bezpośrednio do mieszkańców miasta, jak i służb będących na pierwszej linii w walce z zagrożeniem epidemiologicznym. Po wybuchu wojny po raz kolejny organizacje pozarządowe stanęły na wysokości zadania.  I właśnie za to należą się wielkie podziękowania i słowa uznania.

 

- Jakie są plany samorządu, związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi na rok 2023?

- W roku bieżącym elbląski samorząd w projekcie budżetu zaplanował dla organizacji kwotę 13 380 500 zł. Środki te będą rozdysponowywane w ramach konkursów ofert. Ponadto w roku 2023 samorząd planuje szereg działań, które zostały zapisane w Rocznym programie współpracy, a są to między innymi:

- włączania organizacji pozarządowych przez elbląski samorząd w tworzenie
i realizację polityk publicznych,

- tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich oraz rozwoju wolontariatu,

- aktywizację społeczności lokalnej poprzez realizację działań mających na celu podniesienie aktywności społecznej mieszkańców między innymi w oparciu o kawiarenki obywatelskie, akcje społeczne, konsultacje społeczne, edukację obywatelską,

- promocję i rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza społecznej, a także udział organizacji pozarządowych w realizacji miejskich programów społecznych kierowanych do mieszkańców Elbląga.

Wśród planów na rok 2023 jest kilka nowatorskich rozwiązań z zakresu współpracy i komunikacji z sektorem pozarządowym. Ponadto w Urzędzie Miejskim w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych zatrudniono pracownika, który oprócz Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych odpowiedzialny jest za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Do jego zadań należy między innymi rozwijanie współpracy sektorowej, promocja działań samorządu i organizacji pozarządowych, świadczenie doradztwa, czy też gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

Karolina Król

fot. Rafał Narnicki