Czcionka:
Kontrast:
KONTAKT

Stowarzyszenie ESWIP
ul. Jaszczurczego 17, Elbląg
tel. 55 236 27 16

Redaktor naczelny: Arkadiusz Jachimowicz
Redaktor wydania: Sylwia Warzechowska (s.warzechowska@eswip.pl)

Zespół redakcyjny
Tomasz Miroński, Katarzyna Janków-Mazurkiewicz, Urszula Podurgiel, Natasza Jatczyńska, Patrycja Kamińska, Rafał Narnicki, Anita Pawlak, Agata Błaszczyk, Krzysztof Marusiński.