Czcionka:
Kontrast:
aktualności
Wsparcie uczniów wybitnie uzdolnionych data dodania: 07.07.2022 Wsparcie uczniów wybitnie uzdolnionych
Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w programie mającym na celu podniesienie poziomu kompetencji i kreaty...
Moja Mała Ojczyzna data dodania: 19.05.2022 Moja Mała Ojczyzna
Głównym celem programu jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, po...
Sport na Start! data dodania: 17.05.2022 Sport na Start!
Sport na Start to program Fundacji BGK, który ma na celu kształtowanie, wśród młodych ludzi, nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji...
Wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich data dodania: 04.05.2022 Wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich
Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową od 1 kwietnia 2022 r. Pomoc jest finansowana z budżetu kra...
Granty instytucjonalne data dodania: 11.04.2022 Granty instytucjonalne
Granty instytucjonalne to granty przeznaczone na realizację bieżących działań organizacji, które wynikają z przedstawionej strategii/planu...
Start konkursu na nowych Partnerów Lokalnych Korpusu Solidarności (2022-2024) data dodania: 09.04.2022 Start konkursu na nowych Partnerów Lokalnych Korpusu Solidarności (2022-2024)
Narodowy Instytut Wolności -Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do składania wniosków w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu...
Nabór w Konkursie Duże Granty data dodania: 03.03.2022 Nabór w Konkursie Duże Granty
Program „Równać Szanse” ogłasza nabór wniosków w Konkursie Duże Granty. Celem konkursu jest wsparcie lokalnych projek...
Ruszyła II edycja mikrograntów Złoty Wiek data dodania: 21.02.2022 Ruszyła II edycja mikrograntów Złoty Wiek
Fundacja Wspólnota Pokoleń zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o granty do 20 tysięcy złotych. Przekazane środki mają...
Rusza nowa edycja programu Aktywni+ data dodania: 07.02.2022 Rusza nowa edycja programu Aktywni+
Celem programu Aktywni+ jest wspieranie projektów dla osób starszych poprzez dofinansowanie organizacji pozarządowych chcących zaangażow...
Bezzwrotne dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych data dodania: 02.09.2021 Bezzwrotne dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy zaprasza osoby fizyczne zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz organizacje pozarządow...