Czcionka:
Kontrast:
Pakiet antykryzysowy dla funduszy UE na Warmii i Mazurach
data dodania: 27.03.2020
Pakiet antykryzysowy dla funduszy UE na Warmii i Mazurach

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął we wtorek 24 marca pakiet działań antykryzysowych, które mają ograniczyć wpływ pandemii na realizację regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.

- Pandemia wywołana koronawirusem pociąga za sobą nie tylko zagrożenie dla naszego zdrowia i życia – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Niesie też bardzo negatywne skutki dla gospodarki światowej, polskiej i dla regionów. Mamy świadomość, że wpływa także na część projektów funduszowych. Dlatego zarząd województwa, odpowiedzialny za ich realizację, przyjął pakiet działań antykryzysowych, ograniczających wpływ pandemii na ten proces.

Nowe rozwiązania zostały opracowane na podstawie rekomendacji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie będą one skierowane do instytucji realizujących RPO WiM 2014-2020 jako katalog możliwych do zastosowania rozwiązań. Istotne jest, że odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania programu powinno znajdować uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką stanowi pandemia, jednak każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj