Czcionka:
Kontrast:
Czy w Ełku będzie rada działalności pożytku publicznego?
data dodania: 07.03.2023
Czy w Ełku będzie rada działalności pożytku publicznego?

Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi opowiedział nam o mijającym roku i planach na kolejny.

 

 - Proszę o podsumowanie mijającego roku - jaki był, z jakimi trudnościami w swojej pracy musiał się pan zmierzyć?

- Obostrzenia wynikające z pandemii blokowały współpracę pozafinansową i kontakty bezpośrednie z NGO. Konsekwencją zmniejszających się dochodów samorządu były m.in. ograniczone środki na zlecanie zadań miasta NGO i inicjatywy lokalne mieszkańców przy jednocześnie wzrastających potrzebach mieszkańców Ełku w zakresie polityki społecznej, zdrowia, pomocy społecznej.

 

-  Która inicjatywa szczególnie utkwiła panu w pamięci?

- Wszystkie oddolne inicjatywy mieszkańców związane z uchodźcami z Ukrainy wspierane organizacyjnie i finansowo przez samorząd miejski (m.in. użyczanie nieruchomości, dotacje, inicjatywy lokalne).

 

-  Jakie są plany samorządu, związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi na rok 2023?

- Powołanie na wniosek NGO rady działalności pożytku publicznego, wprowadzenie pierwszego w historii miasta budżetu obywatelskiego oraz powrót do cyklicznych plenarnych spotkań z NGO (m.in. spotkania informacyjne i konsultacyjne, konferencje, seminaria, warsztaty).

 

Karolina Król

fot. nadesłane