Czcionka:
Kontrast:
Szkolenie z iPFRON+ z tłumaczem języka migowego
data dodania: 13.03.2023
Szkolenie z iPFRON+ z tłumaczem języka migowego

Celem szkoleń jest nauka korzystania z nowego narzędzia, jakim jest system iPFRON+. Szkolenia kierowane są do osób z niepełnosprawnościami oraz osób pracujących na ich rzecz w fundacjach i stowarzyszeniach. Szkolenia mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu iPFRON+.

To szkolenie online będzie wyjątkowe, ponieważ zapewniamy na nim obecność tłumacza języka migowego. Szkolenie zostanie przeprowadzone zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams w dniach 13-14 kwietnia, w godzinach 9:00-17:00. Żeby zapisać się na to szkolenie, wystarczy kliknąć w link i wypełnić formularz rejestracyjny: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/13-14-04-2023-szkolenie-online/

Szkolenie ma na celu pokazać, jak korzystać z nowego narzędzia, jakim jest system iPFRON+, który umożliwia składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

 

Więcej na: https://www.pfron.org.pl/

fot. https://www.pfron.org.pl/