Czcionka:
Kontrast:
Wydłużenie terminów sprawozdań finansowych i CIT
data dodania: 01.04.2020
Wydłużenie terminów sprawozdań finansowych i CIT

Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie dotyczące wydłużenia czasu na sporządzenie sprawozdania finansowego, w tym przez organizacje pozarządowe. Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego przez organizacje pozarządowe został wydłużony o 3 miesiące.

Wydłużenie terminu dotyczy złożenia zeznania i wpłaty podatku CIT w roku podatkowym, który zakończył się w okresie:

  • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, a także tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – do 31 lipca 2020 r.;
  • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. dla pozostałych podatników – do 31 maja 2020 r.

Wydłużenie terminu składania rocznego zeznania PIT do 31 maja 2020 r. oznacza wydłużoną o miesiąc kampanię 1% dla organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego.

Tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj