Czcionka:
Kontrast:
Apel do organizacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego
data dodania: 14.04.2020
Apel do organizacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego

Obecna sytuacja zaskoczyła nas wszystkich. Każda wspólnota lokalna jest zagrożona epidemią lub zmaga się z nią.  Jej skutki dotkną najbardziej osoby najsłabsze.

To jest czas dla społeczników i organizacji społecznych. Wiele stowarzyszeń i fundacji już podjęło działania pomocowe: wolontariusze dostarczają żywność, robią zakupy, szyte są maseczki na potrzeby szpitali i służb mundurowych, organizowane są zbiórki publiczne, świadczone jest doradztwo psychologiczne, edukacyjne, socjalne. To godna naśladowania postawa społecznikowska. Dziękujemy!

Apelujemy do organizacji o dalsze wsparcie, o solidarność, o jednoczenie ludzi i wykorzystywanie wszelkich możliwości do pomocy najsłabszym. Współpracujmy przy tym ze sobą, samorządami, ośrodkami pomocy społecznej i wszelkimi służbami: wojskiem, policją, strażami miejskimi, strażami pożarnymi itp.

To musi być bezpieczne i mądre pomaganie. Dołóżmy starań do zapewnienia i stosowania ochrony osobistej, nie narażajmy siebie i tych, którym pomagamy. Potrzebna jest wielka uważność w tym zakresie.

Ten zły czas minie, ale jego skutki będą zapewne długotrwałe. Pojawi się zwiększone bezrobocie i ubóstwo. Nastawmy się na długofalowe działania. Jeżeli jest to możliwe - zastanówmy się nad zmianą priorytetów naszych działań.  Takie szybkie reagowanie na zmiany jest naszą umiejętnością. Wykorzystajmy to.

Rada Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego