Czcionka:
Kontrast:
Jak ubiegać się o dotację z OWIES ESWIP
data dodania: 23.12.2019
Jak ubiegać się o dotację z OWIES ESWIP

Pomysł. Pomysł na przedsiębiorstwo społeczne jest punktem wyjścia do starania się o dotację. Co dalej? Krok po kroku wyjaśniamy, jak wygląda proces, który przechodzą organizacje zainteresowane wsparciem.

Krok 1. Spotkanie z doradcą

Jeśli jesteście zainteresowani wsparciem finansowym na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, tworząc jednocześnie nowe miejsca pracy, umówcie się z doradcą Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej (IPS).

Krok 2. Ścieżka szkoleniowo-doradcza

Podczas spotkań z doradcą ustalicie wspólny plan działania, tzw. ścieżkę szkoleniowo-doradczą. Doradca dopasuje szkolenia do waszego doświadczenia, abyście nabyli wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej w organizacji. Spotkacie się również z doradcami specjalistycznymi – zawodowym, interpersonalnym i biznesowym. Po cyklu szkoleń i spotkań z doradcami powiemy wam, czy jako grupa jesteście już gotowi do starania się o dotacje.

Jeśli nie otrzymacie pozytywnej rekomendacji, nic się nie martwcie, możecie dalej pracować nad pomysłem i realizować konkretne zadania w tym obszarze.

Na spotkaniach i szkoleniach organizację reprezentują minimum dwie, oddelegowane przez nią, osoby. Najczęściej są to liderzy przedsięwzięcia umocowani funkcją w zarządzie.

 

Krok 3. Zgłoszenie do funduszu przedsiębiorczości społecznej

Z pozytywną rekomendacją doradcy składacie dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. To krótki dokument, w którym opisujecie swój pomysł na działalność, realizatora oraz obszar działania, wg konkretnych pytań.

Następnie uczestniczycie w spotkaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Komisję. Są to spotkania poświęcone ocenie potencjału grupy pod kątem interpersonalnym, zawodowym i biznesowym.

Krok 4. Konkurs biznesplanów

Komisja Rekrutacyjna zdecyduje, czy możecie startować w konkursie biznesplanów. Przed naborem biznesplanów nadal pracujecie nad ich doszlifowaniem. We wskazanym w harmonogramie konkursu terminie składacie biznesplan wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Komisja Oceny Biznesplanów zaprosi Was do zaprezentowania pomysłu, oceni złożone dokumenty. Ogłoszona zostanie lista rankingowa, z której dowiecie się czy Wasz pomysł otrzyma dofinansowanie. Jest to sytuacja, w której zdobyliście powyżej 60 procent ogólnej sumy punktów i 60 procent punktów za poszczególne części biznesplanu.

Jeśli jednak zdobyliście mniej niż wymagane minimum punktów dostaniecie informację, co należy dopracować, aby skorzystać z drugiej szansy.

Jeśli otrzymaliście wymaganą liczbę punktów zaprosimy Was na podpisanie umowy dotacji (zgodnie z reprezentacją wskazaną w statucie, KRS) oraz dwóch form zabezpieczeń dotacji, wybranych zgodnie z Regulaminem.

Krok 5. Realizacja

Teraz dopełniacie wszelkich formalności (np. wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS), zatrudniacie pracowników zgodnie z biznesplanem, składacie wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe, wydatkujecie dotację, rozliczacie się z niej oraz ze wsparcia pomostowego.

W momencie podpisania umowy na wsparcie pomostowe otrzymujecie wsparcie opiekuna biznesowego, który będzie z Wami współpracował przez okres najbliższego roku. Nadal możecie korzystać ze wsparcia doradczego i innych usług OWIES.

Anna Śledzińska, Paula Rocławska

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdziecie w regulaminie funduszu, dostępnym na stronie owies.eswip.pl