Czcionka:
Kontrast:
Akcje społeczne w województwie warmińsko-mazurskim na rzecz przeciwdziałania epidemii COVID-19
data dodania: 17.04.2020
Akcje społeczne w województwie warmińsko-mazurskim na rzecz przeciwdziałania epidemii COVID-19

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wraz z największymi organizacjami pozarządowymi w województwie zwracają się z prośbą o przekazanie informacji nt. akcji społecznych na rzecz przeciwdziałania epidemii COVID-19, które realizowane są w regionie.

Prosimy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, środowisk lokalnych i grup nieformalnych realizujących takie inicjatywy o wypełnienie ankiety (link poniżej) oraz przekazanie jej znanym Państwu organizacjom/grupom/osobom, które podejmują działania na rzecz przeciwdziałania epidemii. Otrzymane od Państwa informacje pozwolą przygotować katalog dobrych praktyk w zakresie takich inicjatyw, który będzie służył wymianie informacji i inspiracji.


Ankieta dostępna jest tutajProsimy o wypełnienie jej do 22 kwietnia 2020.