Czcionka:
Kontrast:
Rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja
data dodania: 22.05.2023
Rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja

Zarząd województwa ogłasza konsultacje społęczne dotyczące projektu "Warmińsko-mazurskiego planu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji na lata 2023-2025".

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą do 7 czerwca 2023 roku w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji dotyczących treści projektu „Warmińsko-Mazurskiego Planu

Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023-2025”.

Cele Warmińsko-Mazurskiego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023-2025:
- określenie kierunków rozwoju usług społecznych, usług zdrowotnych oraz deinstytucjonalizacji na poziomie regionalnym,
- powiązanie dostępnych źródeł finansowania, w szczególności funduszy europejskich, a także innych źródeł finansowych (rządowych, samorządowych) z regionalnymi celami i działaniami w obszarze usług społecznych i deinstytucjonalizacji,
- skoordynowanie działań podejmowanych przez różne departamenty/jednostki organizacyjne samorządu województwa przy uwzględnieniu potencjału i zasobów
sektora obywatelskiego i partnerów społecznych

Opinie, uwagi i propozycje należy zgłaszać na piśmie lub drogą mailową na formularzu konsultacji.

Więcej informacji wraz z projektem Planu oraz formularzem konsultacyjnym dostępnych jest pod adresem internetowym:
https://bip.warmia.mazury.pl/2694/konsultacje-spoleczne-projektu-warminsko-mazurskiego-planu-rozwoju-uslug-spolecznych-i-deinstytucjonalizacji-na-lata-2023-2025.html

 

info i fot.: www.warmia.mazury.pl