Czcionka:
Kontrast:
Masz głos – wykorzystaj go!
data dodania: 25.05.2023
Masz głos – wykorzystaj go!

Możemy mieć realny wpływ na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Tym bardziej, że nadarza się ku temu znakomita okazja! Zarząd Województwa zorganizował konsultacje społeczne! Swoje opinie można zgłaszać do 7 czerwca!

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do zgłaszania uwag i opinii, w ramach konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Warmińsko-Mazurskiego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023-2025”.

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą do 7 czerwca 2023 r. w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji dotyczących treści projektu „Warmińsko-Mazurskiego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023-2025”. Opinie, uwagi i propozycje należy zgłaszać na piśmie lub drogą mailową na formularzu konsultacji.

Więcej informacji wraz z projektem ww. planu oraz formularzem konsultacyjnym dostępnych jest pod adresem internetowym: https://bip.warmia.mazury.pl/2694/konsultacje-spoleczne-projektu-warminsko-mazurskiego-planu-rozwoju-uslug-spolecznych-i-deinstytucjonalizacji-na-lata-2023-2025.html

 

źródło: ROPS

fot. www.pixabay.com