Czcionka:
Kontrast:
Po raz 20. nagrodzimy „Godnych Naśladowania”
data dodania: 13.09.2023
Po raz 20. nagrodzimy „Godnych Naśladowania”

Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd i Przedsiębiorca – to kategorie w konkursie „Godni Naśladowania”. Już można zgłaszać do 20. edycji konkursu osoby, organizacje i instytucje, które wyróżnia szczególna działalność na rzecz innych i troska o dobro wspólne.

Na Warmii i Mazurach jest wielu społeczników i organizacji pozarządowych, dzięki których wysiłkom świat wokół nas staje się lepszy, bardziej przyjazny i otwarty na różnorodne problemy i potrzeby. Mamy też cenne przykłady współpracy lokalnych samorządów oraz przedsiębiorstw ze społecznościami i organizacjami pozarządowymi. Zwykle nie są one jednak dostatecznie promowane, nie przedostają się do szerszej świadomości publicznej i nie wpływają na zmianę postaw społecznych, wśród których zbyt często do głosu dochodzą indywidualizm, konsumpcjonizm i eksploatacyjne nastawienie do środowiska. Chcielibyśmy to zmieniać, nagradzając i upowszechniając działania osób, organizacji i instytucji, które udowadniają, że można i że warto współpracować na rzecz dobra wspólnego.

Jak co roku ogłaszamy zatem kolejną edycję konkursu „Godni Naśladowania”, organizowanego pod patronatem honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów i kandydatki do nagrody w czterech kategoriach:

  1. Organizacja Godna Naśladowania,
  2. Pozarządowiec Godny Naśladowania,
  • Samorząd Godny Naśladowania,
  1. Przedsiębiorca Godny Naśladowania.

Zwycięzcy otrzymają statuetki, ponadto przewidziane są wyróżnienia, nagrody finansowe i rzeczowe.

Aby zgłosić udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami przesłać w formie elektronicznej na adres email: godninasladowania@gmail.com. Zgłoszenia należy przesyłać do 5 października 2023 roku.

Regulamin Konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony organizatora: https://www.ropwwm.org.pl/artykuly/861/godni-nasladowania-po-raz-dwudziesty.html

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 6 listopada 2023, podczas Gali Organizacji Pozarządowych.

Więcej o konkursie oraz jego laureatach znajdziesz na stronie: ropwwm.org.pl (w zakładce „Godni Naśladowania”).

Organizatorem Konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Współorganizatorami są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego.

Patronat medialny sprawują: TVP3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn, pismo „Pozarządowiec” oraz magazyn „Generacja”.

Regulamin Konkurs GN 2023

Zal 1 Wniosek KGN kategoria I Organizacja

Zal 2 Wniosek KGN kategoria II Pozarzadowiec

Zal 3 Wniosek KGN kategoria III Samorzad

Zal 4 Wniosek KGN kategoria IV Przedsiebiorca

Zal 5 Informacja przetwarzanie danych osobowych

 

Na zdjęciu laureaci poprzedniej edycji konkursu