Czcionka:
Kontrast:
Biorą sprawy w swoje ręce
data dodania: 19.09.2023
Biorą sprawy w swoje ręce

Fundacja Nexus z Olsztyna rusza z akcją, która dotyczyć będzie olsztyńskiego Lasu Miejskiego. Dzięki ich działaniom kolejna część lasu zostanie zadbana. „Czas na bagna!” już w najbliższą sobotę.

 

„W ten wiekopomny dzień zajmiemy się otoczeniem podmokłych fragmentów oddziałów leśnych 23 oraz 24 Lasu Miejskiego – czytamy na profilu fundacji. - Zadbamy o wyjątkowy obszar Lasu Miejskiego i zajmiemy się nim z uważnością i szacunkiem. Trochę posprzątamy, przy okazji porozmawiamy i odrobinę podpatrzymy, co w mokradłach piszczy.”

- Pomysł na zorganizowanie akcji „Czas na bagna” pojawił w trakcie społecznych działań związanych ze zbliżającym się wdrożeniem nowego Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Lasu Miejskiego w Olsztynie na lata 2024-2033 – mówi Wojtek Biedrzyński z fundacji. - W roku 2023 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) Oddział w Olsztynie pracuje nad projektem planu zleconym przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (ZDZiT). Świadomość społeczna dotycząca możliwej partycypacji w urządzaniu lasu rośnie i stąd wzięły się działania obywatelskie, które wpisują się w proces powstawania planu urządzenia lasu. Od wiosny przedstawiciele organizacji społecznych, ruchów nieformalnych oraz osoby „niezrzeszone” w różny sposób wyrażają swój wkład w tworzenie wizji projektu planu. Działania te owocują formułowaniem propozycji przesyłanych do BULiGl i ZDZiT. Co ciekawe, podmioty oficjalnie zajmujące się pracami nad projektem planu wykazały otwartość i zorganizowały spotkanie konsultacyjno-informacyjne na temat prowadzonych prac, wyraziły chęć przyjmowania uwag w ich trakcie. Zadeklarowały otwartość na propozycje i kolejne konsultacje. Trwa proces, który, miejmy nadzieję, zakończy się bardziej przyjaznymi dla różnorodności biologicznej rozwiązaniami niż w mijającym dziesięcioletnim planie.

I dodaje: - A wracając do tematu akcji „Czas na bagna!”… Akcję „bagienną” organizujemy po raz pierwszy. Niemniej, nie jest to nasza pierwsza przygoda ze sprzątaniem w środowisku przyrodniczym. Od kilku lat, wiosną, Fundacja Nexus organizuje akcję „Sprzątamy Łynostradę”, której celem jest usuwanie odpadów z doliny rzeki Łyny w granicach miasta Olsztyna.

Jak zauważa nasz rozmówca, większość osób dostrzega albo dowiaduje się z mediów, że obszary mokradłowe znajdują się w opłakanym stanie. - Zmiany klimatu, błędy w gospodarce melioracyjnej lub brak należytej staranności w wykonywaniu prac wokół leśnych obszarów bagiennych spowodowały, że bagienne obszary leśne również doznały negatywnych zmian – informuje Wojtek Biedrzyński. - Podczas społecznych działań w olsztyńskim Lesie Miejskim przyglądamy się szczególnie między innymi podmokłym fragmentom lasu. Oprócz propozycji w zakresie skuteczniejszej ich ochrony możemy zadbać już teraz w praktyczny sposób o dobrostan naszych mokradeł. Po pierwsze, uprzątnąć zalegające tam śmieci. Po drugie edukować w trakcie tego rodzaju akcji sprzątania. Ponieważ według tabeli zamieszczonej w obecnym Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu oficjalnie mamy na terenie naszego kompleksu leśnego 22 bagna, przed nami rysuje perspektywa cyklicznych działań. Niestety, same mokradła, jak i ich otoczenie w wielu miejscach są zaśmiecone. Temat zagrożeń dla zwierząt powodowanych przez odpady ludzkiej cywilizacji wymaga osobnego rozważania. W każdym razie nie chcemy czekać na działania odpowiednich służb, bierzemy sprawy w swoje ręce – i sprzątamy!

Podczas akcji zebrani zaczną okrążenie przy altanie leśnej i przy niej zakończą. Worki i rękawiczki będą zapewnione, ale miło będzie jeżeli będziecie mieć swoje ulubione rękawiczki wielokrotnego użytku. Na zakończenie przewidziany jest drobny poczęstunek.

Akcja nawiązuje do ogólnopolskiego wydarzenia #LasysięLiczą.

KIEDY: sobota 23 września 2023 – godz. 10:00-13:00.

MIEJSCE ZBIÓRKI: ul. Jagiellońska – pętla autobusowa Jagiellońska-Szpital (linie nr 108, 112, 126 i 136) obok Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie (dawniej sanatorium).

 

Karolina Król

na fot. Las Miejski w Olsztynie, archiwum Fundacji Nexus