Czcionka:
Kontrast:
Są dary, brakuje pieniędzy
data dodania: 20.05.2020
Są dary, brakuje pieniędzy

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego wysłała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o wprowadzenie zmian do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Celem nowelizacji byłoby wyłączenie z przychodów działalności statutowej organizacji pozarządowych w postaci darowizn żywności oraz innych produktów przeznaczonych na cele charytatywne. 

W związku z wprowadzeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego, wywołanego przez pandemię wirusa SARS-CoV-2, Sejm RP podjął liczne kroki celem załagodzenia negatywnych skutków gospodarczych. Wprowadzając poszczególne ustawy, rząd postanowił przeznaczyć kilkaset miliardów złotych na pomoc firmom, by zminimalizować koszty społeczne pojawiającej się recesji. Jednym z najważniejszych wprowadzonych przez parlament aktów prawnych jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Ograniczając treść wspomnianej ustawy do sprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych, nowe rozwiązania prawne dają możliwość ubiegania się instytucjom działającym w ramach trzeciego sektora o pomoc finansową w celu pokrycia części wynagrodzeń swoich pracowników. By uzyskać dotację instytucja musi udokumentować straty finansowe spowodowane przez epidemię koronawirusa.

Niestety, część organizacji nie może skorzystać ze wspomnianej zapomogi.
W trakcie trwania pandemii darczyńcy zmniejszyli ilość przelewanych kwot, zwiększając równocześnie swoją aktywność w przekazywaniu licznych przedmiotów lub żywności dla osób potrzebujących. W efekcie poszczególne instytucje borykają się z poważnymi problemami finansowymi, mimo pozornie łatwiejszej możliwości niesienia pomocy z powodu posiadania większych zasobów.

Zgodnie z aktualną interpretacją wspomnianego prawa, otrzymane od ofiarodawców wsparcie materiałowe uznawane jest za równoważne z dotacją finansową. W efekcie poszczególne organizacje działające w ramach trzeciego sektora nie mają możliwości ubiegać się o pomoc od państwa.

"Należy zwrócić uwagę, że darowizny żywności czy innych produktów, nie stanowią w żaden sposób o możliwości utrzymania się podmiotu, czy też nie zabezpieczają środków na funkcjonowanie podmiotów nimi dysponujących – ponieważ są nieodpłatnie przekazywane potrzebującym – a dodatkowo generują koszty" – czytamy w piśmie.

W dokumencie Rada Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego zwraca się z prośbą o interwencję do premiera Mateusza Morawieckiego. Proponuje nowelizację ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. W przypadku aktualizacji wspomnianego aktu prawnego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miałyby możliwość ubiegania się o dotację do pensji dla swoich pracowników, co wpłynęłoby na poprawienie jakości realizowanych przez nie działań.

Sylwiusz Brywczyński

Kliknij, aby zobaczyć list