Czcionka:
Kontrast:
Szkoła dla liderów i menedżerów
data dodania: 14.11.2023
Szkoła dla liderów i menedżerów

Choć nazywana jest szkołą, zdecydowanie odbiega od przyjętych standardów. To istna kopalnia wiedzy, warsztatów i dyskusji z praktykami. A wszystko to w ramach projektu „Inkubatory NGO. Warmii i Mazur” współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

- Celem Szkoły Menedżerów jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczącej planowania strategicznego, zarządzania zespołem, motywowania i delegowania zadań, aspektów prawnych, finansowania i promocji działań w NGO – mówi koordynator projektu Maciej Bielawski ze Stowarzyszenia ESWIP.

Ciekawi ludzie i nowe kontakty

Uczestnikami szkoły mogli być przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatów wspieranych przez animatorów z Inkubatorów NGO działających w Elbląg, Olsztynie i Iławie. Jak niektórzy z nich przyznają, byli przygaszeni po pandemii i chcą nabrać nowych sił do działania. Według obserwacji, znaczna część działań społeczników jeszcze niedawno skupiona była głównie na działaniach na rzecz wojny w Ukrainie i pomocy uchodźcom, co mogło spowodować odsunięcie na dalszy plan innych aktywności. Inni uczestnicy po prostu chcą rozwijać działalność swojego stowarzyszenia.
- Chcę dowiedzieć się jak pisać projekty, pozyskiwać fundusze, jak komunikować się z zespołem – wylicza Ewelina Jeziorska. – Uważam, że jest to kompleksowy, pod kątem wiedzy, i przydatny cykl szkoleniowy. Warto jest brać w nim udział, także ze względu na ciekawych ludzi i nowe kontakty.
- Najcenniejsze są warsztaty, dobór tematów i wiedza, która jest wartościowa i pozwala iść do przodu, by móc się rozwijać – mówi Katarzyna Kamińska-Kozioł. – Dla mnie ważne są także relacje. Mamy świetną grupę, dobrze się dogadujemy i wymieniamy doświadczeniami. Po prostu uczymy się od siebie.

Pod okiem praktyków

Szkoła Menedżerów to cykl pięciu zjazdów, które potrwają do grudnia. W programie znalazły się zajęcia dotyczące budowania zespołu, motywowania, angażowania i delegowania zadań. Uczestnicy poznali także aspekty prawne, narzędzia dotyczące zarządzania finansami w NGO oraz narzędzia promocji.
- Dwa ostatnie zjazdy upłyną na rozmowach i warsztatach dotyczących roli, kompetencji, a także predyspozycji menedżerów i specjalistów w organizacjach pozarządowych oraz na poznawaniu narzędzi i procesu planowania strategicznego w NGO – wylicza Maciej Bielawski.
Ważna jest tematyka szkoleń, ale jeszcze ważniejsze kto szkoli.
- Dobór prowadzących nie jest przypadkowy. Zależało nam, aby wiedzę przekazywali liderzy wiodących organizacji z Warmii i Mazur – dodaje Maciej Bielawski.
Tak więc uczestnicy cyklu szkoleniowego  się pod okiem Marty Florkowskiej i Macieja Bielawskiego z Elbląskiego Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Urszuli Trubacz ze Stowarzyszenia Adelfi oraz Karola Paszkowskiego i Dariusza Ignatowicza z Forum Animatorów Społecznych.

Wsparcie ekspertów

- Równolegle z trwaniem Szkoły Menedżerów, uczestnikom zostało zaproponowane wsparcie w zakresie doradztwa z potrzebnych dla nich obszarów oraz konsultacje dokumentów niezbędnych w każdej organizacji. Wszystko po to, aby za wzmacnianiem liderów i menadżerów szły także wymierne korzyści dla całej organizacji – dodaje Maciej Bielawski.
Przypomnijmy, w ramach projektu „Inkubatory NGO Warmii i Mazur” zaplanowano szereg działań, dzięki którym organizacje pozarządowe, biorące udział w tym zadaniu będą miały możliwość rozwiązania problemów, z jakimi się zmagają. Opracowano dla nich m.in. narzędzia w zakresie planowania strategicznego i zarządzania, a niejako wprowadzeniem do ich stosowania są kompetencje zdobyte podczas Szkoły Menadżerów.
- Szkoła to przede wszystkim dobra energia, która wręcz bije od uczestników - przyznaje Alicja Prystupa. – Działaniom przyświeca dobra idea, mamy duże wsparcie od siebie i prowadzących. Podobał mi się panel dotyczący komunikacji i delegowaniu zadań, a najbardziej czekam na zjazd dotyczący finansowania i promocji działań w NGO.

Sylwia Warzechowska

fot. Rafał Narnicki, Ewa Batko