Czcionka:
Kontrast:
Okrągły Stół Pożytku Publicznego?
data dodania: 14.11.2023
Okrągły Stół Pożytku Publicznego?

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wystosowała apel do organizacji pozarządowych. Poniżej publikujemy jego treść.

 

„Drogie Organizacje, zapraszamy do podpisywania poniższego apelu.

Istotnym elementem tego społeczeństwa obywatelskiego są samoorganizujący się obywatele i obywatelki, czyli tzw. III sektor, który tworzą tysiące stowarzyszeń, fundacji, federacje i związki organizacji pozarządowych, koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne, (łącznie ponad 100 tys. organizacji). Społeczeństwo obywatelskie, to także wolontariusze i wolontariuszki oraz tysiące niezrzeszonych aktywistów i aktywistek. Jako uczestnicy III sektora zwracamy się do demokratycznej większości parlamentarnej o respektowanie jednej z zasad prawa rzymskiego – Nihil de nobis sine nobis - Nic o nas bez Nas. To zasada, na której opiera się szeroka umowa społeczna obywateli i demokratycznego państwa – uniwersalna dla wszystkich prawdziwie respektujących prawo, porządek, wolności obywatelskie i próbę szukania konsensusu społecznego.

Apelujemy o reformę systemu wsparcia III sektora zgodną z dobrze pojętymi zasadami demokracji, partycypacji społeczeństwa obywatelskiego w procesach podejmowania decyzji, zasadą pomocniczości oraz aktywnego udziału obywatelek i obywateli w reformach państwa ich dotyczących.”

13 listopada inicjatorzy akcji uruchomili promocję apelu w sprawie powołania Okrągłego Stołu Pożytku Publicznego. - Wielu z Was zdecydowało się na samym wstępie poprzeć ten apel, wzmacniając jego skalę w wymiarze regionalnym, za co serdecznie dziękuję – pisze Justyna K. Ochędzan z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek Organizacji Pozarządowych. - Wiem, że podjęcie decyzji w kilka godzin nie było proste, ale jak widać nasz potencjał mobilizacyjny jest bardzo duży.

Informacje o apelu wraz z linkiem do zbierania podpisów pojawią się na naszym profilu facebookowym https://www.facebook.com/wrzos.org/.