Czcionka:
Kontrast:
Konsultacje społeczne programu współpracy wojewody w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi
data dodania: 16.11.2023
Konsultacje społeczne programu współpracy wojewody w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi

Do 20 listopada trwają konsultacje społeczne programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu.

Ewentualne uwagi dotyczące projektu, w terminie do 20 listopada 2023 r. mozna zgłaszać przesyłając je na adres mailowy: jkosiorek@uw.olsztyn.pl

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-wspolpracy---rok-2024