Czcionka:
Kontrast:
Sukces społeczny i ekonomiczny
data dodania: 23.12.2019
Sukces społeczny i ekonomiczny

Każde przedsiębiorstwo, aby się rozwijać poza pomysłem na prowadzenie działalności, dobrą i zaangażowaną w pracę ekipą, właściwym zarządzaniem musi mieć dostęp do środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i rozwój. Czasem organizacji brakuje też środków obrotowych w momencie gdy np. w projekcie, który realizuje organizacja opóźniają się raty dotacji, a już teraz potrzebne są środki finansowe, aby kontynuować działania projektowe.

Środki mogą być też potrzebne, gdy na etapie aplikowania do projektu trzeba wykazać, że organizacja będzie dysponować funduszami niezbędnymi do jego realizacji. Oczywiście powodów poszukiwania środków finansowych jest wiele więcej. Wtedy organizacja szuka banku i na ogół odbija się od ściany (chwalebne wyjątki niestety potwierdzają regułę) bo banki choć chętnie będą prowadzić i obsługiwać konta organizacji
(a jeszcze chętniej otworzą im lokatę) to nie rozumiejąc specyfiki trzecio sektorowej, bardzo rzadko zdecydują się na udzielenie kredytu spółdzielni socjalnej czy organizacji pozarządowej.

Wyjściem z sytuacji może być skorzystanie z oferty TISE - Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, które od 25 lat stara się być partnerem finansowym III sektora i przedsiębiorczości społecznej. TISE jest funduszem pożyczkowym dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, mikro, małych i średnich firm. Jego właścicielem jest francuski bank spółdzielczy Crédit Coopératif, który od ponad 120 lat zajmuje się finansowaniem projektów w dziedzinie ekonomii społecznej.

TISE może zaoferować dopasowanie warunków pożyczki do potrzeb i możliwości klienta. Stara się, by pożyczka była zawsze „skrojona na miarę klienta”. Doradcy pożyczkowi TISE (którzy przez wiele lat pracowali w organizacjach pozarządowych)  podpowiedzą jak się przygotować do pożyczki i jak ją zaplanować z korzyścią dla inwestycji lub projektu, który ma być realizowany. TISE finansuje wyłącznie dobre, przejrzyste i przemyślane działania. Stara się znaleźć bezpieczne dla nich rozwiązanie. Pożyczki są udzielane do 3 lat, oprocentowanie wynosi 9,5% w skali roku, opłata manipulacyjna 2%. Wcześniejsza spłata nie generuje dodatkowych kosztów pożyczki. Dla TISE ważne jest partnerstwo - uważa, że pożyczka to wspólne przedsięwzięcie. TISE nie jest bankiem. Jego procedury są mniej skomplikowane, a czas rozpatrywania wniosku pożyczkowego dużo krótszy.

Jego misją jest też szukanie różnych rozwiązań finansowych adresowanych do III sektora i ekonomii społecznej. Środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych organizacji, stowarzyszeń i spółdzielni TISE szuka nie tylko w Polsce. Od czerwca 2016, dzięki umowie gwarancyjnej zawartej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach unijnego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) udziela pożyczek na dłużej (do 7 lat), do wysokości 1,5 mln. zł, a ich oprocentowanie wynosi od 7 do  maksymalnie do 8,5%. Zabezpieczenie pożyczki jest dużo prostsze niż dotychczas - przedsiębiorstwo społeczne musi zgromadzić zabezpieczenia tylko do wysokości 50% wartości pożyczki (drugą część zabezpieczenia stanowi bezpłatna gwarancja EFI).

TISE najbardziej znane jest z prowadzenia w latach 2013-2016 preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych – ES Funduszu TISE współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, a zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W ciągu trzech lat TISE udzieliło prawie 500 preferencyjnych pożyczek (oprocentowanie 0,88% w skali roku) o wartości prawie 40 mln. Zł. Projekt był pilotażem programu pożyczkowego, który zostanie uruchomiony  w ramach programu PO WER w roku 2017.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA jest funduszem pożyczkowym dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, mikro, małych i średnich firm. Zostało założone przez Bank BISE w roku 1991 r. Obecnie jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif, który od ponad 120 lat zajmuje się finansowaniem projektów w dziedzinie ekonomii społecznej. Początkowo TISE było funduszem venture capital, a od 2008 r. udziela pożyczek organizacjom pozarządowym, mikroprzedsiębiorstwom i MŚP, wykorzystując fundusze własne oraz środki finansowe udostępniane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (np. inicjatywa JEREMIE). TISE jest też jedynym pośrednikiem finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego w projekcie pilotażowym (ES Fundusz TISE) współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny, a przeznaczonym dla przedsiębiorców społecznych. TISE udziela także mikropożyczek finansowanych z linii kredytowej EFI (EPMF Progress). TISE jest jedynym członkiem założycielem i jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA), którą tworzą instytucje zajmujące się finansowaniem projektów społecznych i etycznych.  Dotychczas udzieliło 3 tys. pożyczek o łącznej wartości ponad 90 mln euro.

Więcej informacji na www.tise.pl, facebook/tisesa