Czcionka:
Kontrast:
Ministerstwo rozpatrzy postulaty
data dodania: 02.06.2020
Ministerstwo rozpatrzy postulaty

Kancelaria Premiera Mateusza Morawieckiego odpowiedziała na pismo Rady Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, dotyczące wyłączenia z przychodów z działalności statutowej darowizn otrzymanych od ofiarodawców w okresie pandemii koronawirusa. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) rozpoczęło gruntowną analizę postulatów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.


W związku z wprowadzeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego, wywołanego przez pandemię wirusa SARS-CoV-2, Sejm RP podjął liczne kroki celem załagodzenia negatywnych skutków gospodarczych. Wprowadzając poszczególne ustawy, rząd postanowił przeznaczyć kilkaset miliardów złotych na pomoc firmom, by zminimalizować koszty społeczne pojawiającej się recesji. Jednym z wprowadzonych przez parlament aktów prawnych jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Ograniczając treść wspomnianej ustawy do sprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych, nowe rozwiązania prawne dają możliwość ubiegania się instytucjom działającym w ramach trzeciego sektora o pomoc finansową w celu pokrycia części wynagrodzeń swoich pracowników. By uzyskać dotację instytucja musi udokumentować straty finansowe spowodowane przez epidemię koronawirusa.

Niestety, część organizacji nie może skorzystać ze wspomnianej zapomogi.
W trakcie trwania pandemii darczyńcy zmniejszyli ilość przelewanych kwot, zwiększając równocześnie swoją aktywność w przekazywaniu licznych przedmiotów lub żywności dla osób potrzebujących. W efekcie poszczególne instytucje borykają się z poważnymi problemami finansowymi, mimo pozornie łatwiejszej możliwości niesienia pomocy z powodu posiadania większych zasobów.

Zgodnie z aktualną interpretacją wspomnianego prawa, otrzymane od ofiarodawców wsparcie materiałowe uznawane jest za równoważne z dotacją finansową. W efekcie poszczególne organizacje działające w ramach trzeciego sektora nie mają możliwości ubiegać się o pomoc od państwa.

W dokumencie wysłanym 7 maja Rada Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego zwróciła się z prośbą o interwencję do premiera Mateusza Morawieckiego. Zaproponowała nowelizację ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. W przypadku aktualizacji wspomnianego aktu prawnego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miałyby możliwość ubiegania się o dotację do pensji dla swoich pracowników, co wpłynęłoby na poprawienie jakości realizowanych przez nie działań.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odpowiedziała na pismo skierowane przez Radę Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Według Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, Radosława Podogrockiego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), "każdorazowo przed podjęciem decyzji o przygotowaniu projektu przepisów wprowadzających nowe rozwiązanie legislacyjne dokonuje analizy aktualnego stanu prawnego oraz ustala możliwość podjęcia środków interwencji alternatywnych w stosunku do uchwalenia nowych przepisów".

Zdaniem dyrektora Podogrockiego MRPiPS rozpoczęło gruntowną analizę postulatów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.


Sylwiusz Brywczyński