Czcionka:
Kontrast:
Gala Wolontariatu w Olsztynie
data dodania: 06.12.2023
Gala Wolontariatu w Olsztynie

W Kuźni Społecznej w Olsztynie odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To coroczne święto wolontariuszy organizowane przy okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

 

- Dobrze, że w naszym województwie jest tyle osób, instytucji, ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka – mówił Marcin Kuchciński, marszałek województwa.

Podczas regionalnych obchodów zaprezentowano sylwetki oraz wyjątkowe akcje związane z wolontariatem.

Poznaliśmy również zwycięzców konkursu „Barwy Wolontariatu”, który promuje miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami. Jest on realizowany w Polsce od roku 2001 przez stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

To okazja do zaprezentowania wyjątkowych wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami. Udział w konkursach (etap regionalny i ogólnopolski) to wkład w promocję kultury pomagania w Polsce.

Uhonorowano również laureatów konkursu na ,,Motto wolontariusza Warmii i Mazur” - na niebanalne, interesujące motto, myśl przewodnią, dobrą wskazówkę, hasło, przesłanie dla wolontariusza.

Organizatorami wydarzenia byli samorząd województwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi, głównie z Regionalnym Centrum Wolontariatu.

W trakcie spotkania wyłoniono zwycięzców konkursu „Barwy Wolontariatu”

 

WYRÓŻNIENIA 2023:

 

Konkurs „Barwy Wolontariatu”:

 

I miejsce: Dominik Jeffrey Rimaszauskas

Student na 5 roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Jest instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego o stopniu podharcmistrza. Aktualnie podjął się służby na funkcji zastępcy komendanta Hufca ZHP Morąg ds. kształcenia i pracy z kadrą. Jedną z ostatnich jego inicjatyw była organizacja kursu dla młodych harcerskich liderów.

Od 7 lat pełni funkcję drużynowego 8 Morąskiej Drużyny Harcerzy Starszych „FDDH”. Na cotygodniowych zbiórkach wspiera rozwój dzieci i młodzieży poprzez stawianie im wyzwań, zachęcanie do zdobywania nowej wiedzy i większej samodzielności.

Dominik zorganizował akcję profilaktyczną przeciw e- papierosom, następnie przeprowadzał zajęcia z uczniami szkoły podstawowej w Morągu.

Jako student włącza się w organizację wydarzeń oraz wspieranie studentów zagranicznych na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

Dominik aktywnie włącza się w działania swojego środowiska lokalnego i promuje postawy patriotyczne. Należy do rzadkiego typu ludzi, którzy angażują rówieśników w pomoc innym w sposób naturalny, nie prosząc, a promując działanie.

 

II miejsce: siostra Halina Grygo

Pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy jako dyplomowany nauczyciel religii. Krzewi ideę wolontariatu wśród swoich uczniów , potrafi zauważyć i uaktywnić potencjał młodych ludzi, pokazać im tajniki pracy wolontarystycznej i wspierać ich w działaniu. Jej uczniowie to laureaci  różnorodnych konkursów powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych dot. działalności społecznej.

Systematycznie spotyka się z seniorkami, spędzając wspólnie czas. Szczególną troską otacza dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, odwiedza, rozmawia, pomaga w odrabianiu lekcji oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Zdobywała fundusze na zakup wyprawek szkolnych i książek dla nich.

Siostra Halina przygotowała z wolontariuszami programy artystyczno- religijne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z Nidzickiego Ośrodka, prezentując je podczas wspólnej zabawy i rozmów z podopiecznymi ośrodka.

Siostra wolontariuszka przygotowuje i przeprowadza zbiórki finansowe i rzeczowe na pomoc najbardziej potrzebującym oraz zwierzętom.

Objęła „adopcją na odległość” dziewczynkę z Kenii, którą corocznie wspiera finansowo dzięki funduszom zebranym podczas akcji społecznych zainicjowanych przez nią samą.

Współpracuje z Fundacją Redemtoris Missio, podejmując działania charytatywne na rzecz najbiedniejszych mieszkańców świata.

Dzięki swojej działalności, zastosowaniu innowacyjnych, efektywnych rozwiązań w wolontariacie zaskarbiła sobie uznanie środowiska szkolnego i lokalnej społeczności. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz pracę wolontariacką s. Halina Grygo otrzymała „Medal Komisji Edukacji Narodowej”.

 

III miejsce: Julia Cimofiej

Elbląski Bank Żywności, hospicjum, schronisko dla zwierząt... nie ma miejsca, w którym wolontariuszka Julia Cimofiej nie zagościła swoją obecnością! To uczennica czwartej klasy szkoły średniej. Swoje serce od lat poświęca społeczności. Pomimo napiętego grafiku pomaga i kocha to, co robi. Czynnie wspiera takie akcje jak Żonkilowe Pola Nadziei, zajęcia dla przedszkolaków i osób z niepełnosprawnościami.

Sprząta zapomniane groby, organizuje kiermasze i wykazuje się niezwykłym talentem przywódczym. W ubiegłym roku postanowiła poszerzyć swoje horyzonty i przygotować własną akcję, pn.  PRZYnitka, polegającej na wykorzystywaniu starych materiałów poprodukcyjnych z zakładów krawieckich do szycia własnoręcznych misiów, której fundusze zostały zebrane podczas szkolnego kiermaszu i przekazane na fundację wspierającą młodzież dotknięta ubóstwem edukacyjnym na całym świecie. Za ukończenie tego innowacyjnego projektu, w którym Julia wykazała się umiejętnościami zarządzania oraz współpracy otrzymała certyfikat Project Managment Principles.

Jak sama mówi:,, W obecnych czasach pomoc jest bardzo ważna. Wokół nas dzieje się wiele okropnych rzeczy... Jeśli mamy taką możliwość, pomagajmy’’!

 

Laureatka: Nina Wolska

Laureatka:Magdalena Wiatr

Laureaci:Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 15 w Elblągu

Laureatka:Justyna Przepióra

Laureatka: Urszula Mincewicz

Laureatka: Iryna Sakalova

Laureaci : "Wolontariusze z Osiemnastki"

 

Konkurs ,,Motto wolontariusza Warmii i Mazur”:

I miejsce: Szkolne Koło Wolontariatu przy I LO w Elblągu

MOTTO: "Na Warmii i Mazurach mamy takie zdanie- człowiek staje się piękny poprzez pomaganie"

II miejsce: Katarzyna Zapolska

MOTTO: "Kiedy pomagam, cieszy się cały świat! Wolontariat? Lubię to!".

 

źródło i fot.: www.warmia.mazur.pl