Czcionka:
Kontrast:
Moc elbląskich studentów
data dodania: 03.06.2020
Moc elbląskich studentów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podejmuje szereg rozwojowych inicjatyw. Poza kształceniem, placówka często niesie pomoc potrzebującym. Zaangażowanie studentów w akcje na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi, czy elbląskiego Hospicjum, to tylko niektóre inicjatywy podejmowane przez Radę Studentów, czy Koło Naukowe SENEKA.

Wolontariat studencki jest niezwykle ważnym elementem kształcenia kompetencji społecznych i zawodowych. Mimo dość napiętego grafiku i ograniczonego wolnego czasu, wielu studentów bierze czynny udział w jego działalności. Bezinteresowna pomoc daje młodym aktywistom możliwość samorealizacji poprzez działalność na wielu płaszczyznach. Nowe umiejętności czy znajomości pozwalają na budowanie własnego potencjału, co zaprocentuje w późniejszym życiu.

Podobnie jest ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, gdzie co roku Studenckie Koło Naukowe Myśli Społecznej i Politycznej SENEKA organizuje zbiórkę krwi pod hasłem „Moc krwi”. Biorą w niej udział nie tylko sami zainteresowani, ale również pracownicy uczelni. Jest to bardzo ważna akcja, dzięki której można uratować życie wielu osobom. Młodzi aktywiści organizują się w grupy i stawiają punkty poboru krwi w widocznym dla wszystkich miejscu.

— Pomysł na akcję krwiodawstwa powstał kilkanaście lat temu, kiedy SENEKA była tyglem pełnym świeżych i interesujących pomysłów. Ówcześnie była to elbląska wersja ogólnopolskiej akcji nazwanej „Wampiriada”. Przez wiele lat studenci zrzeszeni w SENECE organizowali akcję krwiodawstwa, ponieważ chcieli czynić dobro i wspierać działalność pozarządową.

W 2017 r. powstał pomysł na autorską akcję „Moc krwi”. Cel jest ten sam, a organizacja wydarzenia stała się dużo łatwiejsza. Zmianie uległy tylko nazwa i logotyp — informuje prezes Koła Naukowego, Oskar Sęk.
Inną tradycyjną akcją organizowaną przez PWSZ jest  „Ciastomania”.  Polega ona na przygotowaniu i sprzedaży wyrobów cukierniczych. Pieniądze uzyskane z kiermaszu są przeznaczone na konkretny cel.

W zeszłym roku uczelnia przekazała zebrane fundusze na zakup niezbędnych akcesoriów oraz prezentów mikołajkowych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi. 
— Każdego roku w Mikołajki organizowana jest akcja „Ciastomania”, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem na wszystkich instytutach. Ciasta dostarczają nie tylko aktywiści działający w naszym kole, lecz również studenci, wykładowcy, pracownicy uczelni oraz zewnętrzne firmy gastronomiczne. Dzięki temu z roku na rok udaje nam się zebrać coraz większe kwoty, które następnie przekazujemy wybranej organizacji, np. na rzecz zakupu prezentów mikołajkowych podopiecznym domu dziecka. Najwięcej ciast zakupują studenci i pracownicy w budynku PWSZ przy ul. Wojska Polskiego, gdzie oprócz Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego jest również szereg urzędów — dodaje Oskar Sęk.  

Studenci koła naukowego współpracują z Radą Studentów. Wspólnie organizują akcję charytatywną „Mikołajkowy Lunch”. Jest to świąteczny kiermasz, gdzie dochód ze sprzedaży smakołyków zostanie przekazany na rzecz Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak.
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 mocno utrudniła działania wolontariatu. Mimo wszystko studenckie koła charytatywne nie poddają się.

— Pandemia skutecznie pokrzyżowała nam szyki, jeżeli chodzi o organizację akcji dobroczynnych zgodnie z naszym dotychczasowym harmonogramem. Niemniej jednak od kiedy piastuję stanowisko Prezesa Koła moim celem jest równoważenie działalności naukowej i charytatywnej. Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka.

Wszelkie przedsięwzięcia podjęte przez studentów udowadniają, że są oni aktywni i mają chęć niesienia pomocy potrzebującym. Ich podejście pełne altruizmu staje się wzorcem dla wielu osób zaangażowanych w sprawy społeczne.
Anna Jerzman

Więcej informacji o wolontariacie na PWSZ Elbląg:
https://pwsz.elblag.pl/wolontariat-studencki.html