Czcionka:
Kontrast:
Szkolenie dla beneficjentów FE WiM 2021-2027
data dodania: 03.01.2024
Szkolenie dla beneficjentów FE WiM 2021-2027

Bezpłatne dwudniowe szkolenie adresowane do potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWIM 2021–2027) potrwa od 8 do 9 stycznia 2024 roku w Olsztynie.

Tematem szkolenia jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS+ w ramach FEWiM 2021-2027 w systemie SOWA.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. priorytety i działania realizowane przez EFS+, wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wskazaniem różnić względem poprzedniej perspektywy, zasady wypełniania wniosku na postawie instrukcji oraz sporządzenie wniosku w systemie.

Szkolenie, które odbędzie się w Hotelu Warmińskim w Olsztynie (ul. Kołobrzeska 1), poprowadzi Krystian Przygodzki.

Warunki uczestnictwa:

 • Wypełnienie i przesłanie interaktywnego formularza zgłoszeniowego
 • Potwierdzenie e-mail od realizatora szkolenia dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie
 • Liczba miejsc ograniczona

Zgłoś nieobecność:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji:

e-mail: funduszeeuropejskie@warmia.mazury.pl

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

8:30-9:00 – rejestracja

9:00-10:30 – część merytoryczna

 • Omówienie programu FEWiM 2021-2027,
 • Priorytety i działania realizowane przez EFS+,
 • Wyszukiwanie naborów.

10:30-10:45 – przerwa kawowa

10:45-12:15 – część merytoryczna

 • Dokumenty konkursowe,
 • Omówienie wzoru wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wskazaniem

różnić względem poprzedniej perspektywy,

 • Omówienie zasad wypełniania wniosku na postawie Instrukcji.

12:15-12:30 – przerwa kawowa

12:30-13:30 – część merytoryczna

 • Cel projektu i sposoby jego formułowania,
 • Wskaźniki realizacji projektu,
 • Szczegółowy opis przedsięwzięć projektu.

13:30-14:00 – przerwa obiadowa

14:00-15:00 – część merytoryczna

 • Budżet projektu i uzasadnianie wydatków,
 • Pytania i odpowiedzi.

Dzień 2

8:30-9:00 – rejestracja

9:00-10:30 – część merytoryczna

 • Zakładanie konta w systemie,
 • Logowanie do systemu,
 • Zmiana haseł i bezpieczeństwo,
 • Dodawanie użytkowników i udostępnienie wniosku,
 • Przedstawienie funkcjonalności systemu.

10:30-10:45 – przerwa kawowa

10:45-12:15 – część merytoryczna

 • Sporządzanie wniosku w systemie,
 • Omówienie i „przeklikanie” w systemie krok po kroku wszystkich

punktów/modułów wniosku o dofinansowanie.

12:15-12:30 – przerwa kawowa

12:30-13:30 – część merytoryczna

 • Omówienie i „przeklikanie” w systemie krok po kroku wszystkich

punktów/modułów wniosku o dofinansowanie – cd.,

 • Uzupełnianie poszczególnych części wniosku.

13:30-14:00 – przerwa obiadowa

14:00-15:00 – część merytoryczna

 • Załączniki,
 • Pytania i odpowiedzi.

źródło i fot.: www.warmia.mazury.pl