Czcionka:
Kontrast:
Skorzystaj z konsultacji społecznych organizowanych przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Narodowego Instytutu Wolności
data dodania: 05.06.2020
Skorzystaj z konsultacji społecznych organizowanych przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Narodowego Instytutu Wolności

Biuro Badań Społecznych Question Mark na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizuje badanie, które pozwoli poznać opinię przedstawicieli organizacji społecznych na temat nowego projektu. Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2021 i kolejne. Spotkania konsultacyjne odbędą się w formie wideokonferencji on-line.


Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich, administracji publicznej a także wszystkich zainteresowanych Programem FIO.  Celem konsultacji jest wprowadzenie zmian  zmierzających do tego,  by projekt  jak najlepiej odpowiadał na wyzwania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz potrzeby przyszłych wnioskodawców.


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Ich głównym działaniem jest zwiększanie dynamiki rozwoju społeczeństwa  oraz wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej i wzmacnianie roli trzeciego sektora   w realizacji zadań publicznych.


Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach konsultacyjnych prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego:

https://www.survio.com/survey/d/formularzrejestracyjny


Uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci udziału w poradach najpóźniej 3 dni przed wybranym terminem. Potwierdzenie udziału zostanie do Państwa przesłane najpóźniej dwa dni przed spotkaniem konsultacyjnym.  Z uwagi na techniczne ograniczenia wideokonferencji on-line liczba osób, które mogą aktywnie uczestniczyć w spotkaniu jest ograniczona, z tego względu w przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie wyższa niż limit miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń.                            

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących badania, informacji ze strony Wykonawcy udziela Pani Agnieszka Papis, tel. 694 486 556 , adres e-mail: a.papis@questionmark.pl. Ze strony Narodowego Instytutu Wolności informacji o badaniu udziela p. Ewa Dzielnicka, tel. (22) 468 44 58, adres e-mail: edzielnicka@niw.gov.plAnna Jerzman