Czcionka:
Kontrast:
Interreg wspiera Region Morza Bałtyckiego
data dodania: 17.01.2024
Interreg wspiera Region Morza Bałtyckiego

Rozpoczął się nabór na projekty w Programie Współpracy Transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 (BSR).

 

Konkurs potrwa do 21 czerwca 2024 r. i będzie otwarty na pomysły projektowe w ramach Priorytetu 1 (Innowacyjne społeczeństwa) oraz Priorytetu 3 (Społeczeństwa neutralne dla klimatu).

Program BSR kierowany jest między innymi do władz publicznych różnego szczebla w tym samorządowe i krajowe, instytutów i organizacji badawczych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw. W bieżącej edycji Programu dotychczas aż 114 polskich partnerów skorzystało ze wsparcia Programu w tym instytucje z Warmii  Mazur.

Polskie organizacje biorą udział w 63 z 86 zatwierdzonych dotychczas do dofinansowania projektów. Ponad 75% funduszy Programu przeznaczonych na projekty zostało już wykorzystanych, zatem trwający nabór stanowi jedną z ostatnich szans na wsparcie w tej perspektywie finansowej UE.

Alokacja  naboru wynosi 40,7 mln euro, natomiast poziom dofinansowania projektów to 80 %. Partnerstwo projektowe musi składać się z co najmniej 3 organizacji z 3 różnych krajów należących do programu. Program jest realizowany na obszarze dziewięciu krajów, z których osiem to państwa członkowskie UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec) oraz część Norwegii, będącej poza UE.

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 stanowi doskonałą platformę do realizacji międzynarodowych projektów, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia mieszkańców w makroregionie bałtyckim.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie Programu: https://interreg-baltic.eu/.

Więcej o Programie: https://interreg.warmia.mazury.pl/region-morza-baltyckiego/region-morza-baltyckiego-2021-2027.

Z myślą o naborze zaplanowano również szereg wydarzeń informacyjnych. Już 8 lutego krajowe webinarium. Rejestracja możliwa TUTAJ

Zachęcamy również do konsultacji pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Interreg działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tel. 89 521 93 24/26, e-mail: ewt@warmia.mazury.pl.

 

źródło i fot.: www.warmia.mazury.pl