Czcionka:
Kontrast:
sPrawny ekspert pozarządowy
data dodania: 09.06.2020
sPrawny ekspert pozarządowy

Rusza cykl szkoleń poświęconych podnoszeniu kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa.

ZHP Chorągiew Gdańska w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego na cykl szkoleń w wymiarze 80 godzin z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii.
Poza nabyciem odpowiednich umiejętności, ważnym aspektem uczestnictwa jest również możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa, w wyniku czego zwiększy się udział organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa w Polsce.

Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER działanie 2.16 „sPrawny ekspert pozarządowy”.

Projekt będzie realizowany w dwóch turach:

  • tura I od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
  • tura II do dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.

Uczestnicy projektu:

Do projektu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych to znaczy:

  • osoby pełniące funkcje statutowe w organizacji, między innymi: członkowie zarządów, organów kontrolnych,
  • członków organizacji,
  • wolontariuszy,
  • osoby zatrudnione w organizacji (umowy cywilnoprawne, umowy o pracę).

Warunki formalne: