Czcionka:
Kontrast:
Zaliczki dla organizacji pozarządowych w Interreg
data dodania: 22.01.2024
Zaliczki dla organizacji pozarządowych w Interreg

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP informuje o możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe wsparcia finansowego na pokrycie prefinansowanych wydatków kwalifikowalnych w projektach Interreg.

 

Zasady wsparcia polegają na przekazaniu z wyprzedzeniem organizacjom pozarządowym środków (w EUR) na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projektach Interreg, w części odpowiadającej dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które co do zasady wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie ma formę  zwrotną, tj. po uzyskaniu refundacji EFRR w ramach projektu z programu Interreg, beneficjent zwraca wcześniej pozyskane z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wsparcie na prefinansowanie projektu. Wsparcie nie jest oprocentowane i stanowi pomoc de minimis.

Dofinansowanie może uzyskać polski beneficjent programów Interreg 2021-2027 realizujący projekty, będący organizacją pozarządową, stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej.

Warto podkreślić, że jest to niezwykle oczekiwane rozwiązanie dla instytucji z sektora NGO, które wielokrotnie zgłaszały problemy z płynnością finansową przy realizacji projektów i potrzebę zaliczkowania. Celem inicjatywy jest zwiększenie udziału tzw. 3 sektora w programach Interreg.

Budżet dedykowany wsparciu organizacji pozarządowych w realizacji projektów Interreg opiewa na kwotę ok. 7 mln EUR. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym należy składać elektronicznie na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP: wsparcie.Interreg@mfipr.gov.pl
Więcej informacji znajdziemy na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP – TUTAJ

 

źródło i fot.: www.warmia.mazury.pl