Czcionka:
Kontrast:
Bank Żywności w Olsztynie z prestiżową nagrodą prezydenta
data dodania: 31.01.2024
Bank Żywności w Olsztynie z prestiżową nagrodą prezydenta

Specjalne wyróżnienie, Statuetkę św. Jakuba, za szczególne zasługi dla Olsztyna otrzymał miejscowy Bank Żywności.

Statuetka św. Jakuba została ustanowiona na 650-lecie nadania Olsztynowi praw miejskich w 2003 roku. To najbardziej prestiżowa nagroda prezydenta Olsztyna, przyznawana za wybitne zasługi dla miasta. Tym bardziej cieszy fakt, że nagrodę Bank otrzymał za szczególne zasługi dla Olsztyna, co jest ukoronowaniem 23-letniej działalności.

– Od samego początku stawialiśmy sobie za cel rozwój, słuchanie społeczeństwa, słuchanie potrzeb i wychodzenie im na przeciw oraz realizowanie tych zadań, które z jednej strony stawiają w centrum człowieka i pomagają człowiekowi, ale z drugiej wpływają na rozwój i poprawę sytuacji gospodarczej, społecznej i wzmacniają jednocześnie człowieka – mówił podczas gali wręczenia nagród Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie. – Chciałbym tą nagrodę dedykować przede wszystkim ludziom, których spotkałem po drodze, bo bez nich nie byłoby Banku Żywności w takim wymiarze, jakim jest on dzisiaj.

Przez ponad dwie dekady funkcjonowania Bank z niewielkiej organizacji stał się prężnie działającym przedsiębiorstwem społecznym. Do początkowej misji –niesienia pomocy żywnościowej potrzebującym i ratowaniu żywności przed zmarnowaniem – z roku na rok dochodziły kolejne pola działalności.

Z sukcesami zajęli się aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem, rodzin, dzieci czy uchodźców. W pierwszych latach istnienia wzmacniali przedsiębiorczość społeczną poprzez zakładanie m.in. spółdzielni socjalnych i współpracę z Centrum Integracji Społecznej.

W kolejnych latach rozwinęli edukację żywieniową, dietetyczną, dotyczącą szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i zagadnień dotyczących zero waste. Odbiorcami działań są dzieci, młodzież, dorośli. W tym zakresie rozwinęli współpracę z organizacjami pozarządowymi i placówkami edukacyjnymi w całym województwie. W ciągu 23 lat w działaniach Banku Żywności w Olsztynie wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób.

Więcej informacji znajdziesz tutaj