Czcionka:
Kontrast:
Ruszył nabór do konkursu OKO Promocji - 2024
data dodania: 05.02.2024
Ruszył nabór do konkursu OKO Promocji - 2024

Konkurs OKO Promocji jest realizowany przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, a zgłoszenia będą przyjmowane do końca lutego.

Chcąc skorzystać z tkwiącego w organizacjach pozarządowych potencjału pomysłów na promocję regionu, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego po raz kolejny ogłasza  otwarty konkurs ofert o nazwie „OKO Promocji“.

Chodzi o realizację zadań z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pod hasłem #GenWarmiiiMazur.

W tym roku promocja województwa warmińsko-mazurskiego w ramach realizacji zadania publicznego odbywa się z wykorzystaniem idei i hasła #GenWarmiiiMazur – to ważne, aby nie zapomnieć o tym, przygotowując do oferty Koncepcję promocji.

Organizacje, które mają pomysł na to, jak mogłyby w ramach podejmowanych inicjatyw promować województwo warmińsko-mazurskie oraz jak pokazać potencjał genu tkwiący w mieszkańcach Warmii i Mazur, samorząd zaprasza do składania ofert. Pula środków zarezerwowanych na dofinansowanie projektów promocyjnych wynosi 200 tys. zł. O dotacje w wysokości do 10 tys. zł ubiegać się mogą wyłącznie uprawnione podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego, a zadania mogą być realizowane wyłącznie na terenie Polski.

Regulamin konkursu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Emilii Plater w Olsztynie (III p.) oraz na stronie internetowej: https://invest.warmia.mazury.pl/ruszyl-nabor-ofert-do-konkursu-oko-promocji/

Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 lutego 2024 roku (do godz. 15.30). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 6 maja 2024 roku.

źródło: warmia.mazury.pl