Czcionka:
Kontrast:
Innowacyjne działania społeczne. Trwa nabór wniosków
data dodania: 25.02.2024
Innowacyjne działania społeczne. Trwa nabór wniosków
Do 5 kwietnia będzie prowadzony nabór wniosków w Działaniu 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
 
 
Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
Projekt musi być złożony przez partnerstwo, które tworzy minimalnie dwa a maksymalnie cztery podmioty, w tym:
1. gmina lub jej jednostka organizacyjna, w której kompetencjach leży świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na obszarze realizacji projektu – jako partner wiodący, oraz
2. organizacja pozarządowa*
Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu będzie skalowany innowacyjny model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy. Model ten oferuje zindywidualizowane, a zarazem wielodyscyplinarne i skoordynowane, oparte na działaniach środowiskowych wsparcie całej rodziny, a także jej poszczególnych członków.
Konkurs ogłaszany jest w ramach celu dopracowania (o ile będzie to konieczne) i zwiększenie wykorzystania nowych rozwiązań, stosowanych dotąd w ograniczonym zakresie lub o ograniczonym zasięgu.
 
*Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej: https://bit.ly/FERS_innowacje_społeczne