Czcionka:
Kontrast:
Nabór kandydatów do komisji konkursowych w Elblągu
data dodania: 26.02.2024
Nabór kandydatów do komisji konkursowych w Elblągu

Prezydent Miasta Elbląga zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Elbląga, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych składane na konkursy ofert ogłoszone przez elbląski Urząd Miasta.

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy złożyć do 04 marca 2024 r. na adres: dziss@umelblag.pl lub pisemnie do Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Kosynierów Gdyńskich 42, 82-300 Elbląg w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Elbląga”.


Regulamin naboru kandydatów ora formularz zgłoszenia do pobrania poniżej.

Ogłoszenie i  regulamin
Formularz zgłoszenia