Czcionka:
Kontrast:
Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
data dodania: 29.02.2024
Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

760 000 zł wynosi alokacja środków w Programie Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Fundusz Ekologii. O środki może starać organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

Głównym założeniem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dofinansowaniu podlegać będą: działania realizowane łącznie, powiązane lub pojedyncze, mające na celu zwiększenie świadomości, wiedzy ekologicznej i wykreowanie pożądanych postaw i zachowań u relatywnie największej liczby odbiorców. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 8 tys. zł.


Więcej informacji w regulaminie konkursu.


źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie