Czcionka:
Kontrast:
Konkursy dla organizacji
data dodania: 20.03.2024
Konkursy dla organizacji

Google Ad Grants dla organizacji pozarządowych
Google Ad Grants pomaga organizacjom non-profit informować świat o ich misji. W ramach programu można promować inicjatywy, działalność gospodarczą organizacji, pozyskiwać darczyńców, pomagać podopiecznym, rekrutować wolontariuszy, przyciągać ofiarodawców i realizować nowe projektu.
Wysokość dotacji: do 10 tys. USD.
Więcej informacji TUTAJ.

II edycja programu Z Kobietami-Patriotkami
Program "Z Kobietami-Patriotkami" to autorski program Fundacji Totalizatora Sportowego. Główna idea, jaka przyświeca tej inicjatywie to przywracanie pamięci o zasłużonych kobietach w dziejach Polski. Ten rozdział historii jest wciąż nieodpowiednio zagospodarowany.
Wysokość dotacji: łączny budżet wynosi 1 mln PLN.
Nabór: do 31.12.2024
Więcej Informacji TUTAJ.

II edycja programu Polska Dziś i Jutro
Projekt realizowany jest przez Fundację Totalizatora Sportowego. Skupia się on na promowaniu polskiej kultury i podtrzymywaniu tradycji narodowej. Jednocześnie poszukuje nowoczesnych środków wyrazu postaw patriotycznych. Celem programu jest również ochrona wielowiekowego dziedzictwa polskiej historii i kultury.
Wysokość dotacji: łączny budżet wynosi 1,9 mln PLN.
Nabór: do 31.12.2024
Więcej informacji TUTAJ.