Czcionka:
Kontrast:
Badanie potrzeb szkoleniowo-doradczych - dla instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego
data dodania: 22.03.2024
Badanie potrzeb szkoleniowo-doradczych - dla instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w diagnozie potrzeb szkoleniowo-doradczych w ramach projektu „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur”.

Realizacja wspomnianego projektu to realna odpowiedź na wyzwania, jakie niosą za sobą zmiany w systemie pomocy społecznej. Dlatego też istotne jest włączenie się organizacji pozarządowych, aby wspólnie zbudować nowoczesny system pomocy społecznej, oparty na usługach społecznych, świadczonych w społecznościach lokalnych.


W ramach projektu ROPS zrealizowane zostanie wsparcie doradcze i szkoleniowe, m.in. w zakresie budowania potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych do realizacji usług. Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny.


Podstawą do sporządzenia diagnozy jest ankieta online, dlatego w imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych o jej wypełnienie w wersji elektronicznej. Pozyskane w ten sposób dane umożliwią jak najlepsze dostosowanie tematyki szkoleń i doradztwa do potrzeb i oczekiwań uczestników projektu.


Link do ankiety: https://badanierops.warmia.mazury.pl/index.php/367251/lang-pl