Czcionka:
Kontrast:
Informacje o zwycięzcach konkursów NIW
data dodania: 12.04.2024
Informacje o zwycięzcach konkursów NIW
Prezentujemy zestawienie laureatów z województwa Warmińsko-Mazurskiego, którzy uzyskali dofinansowanie w tegorocznym konkursie organizowanym przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Edycja 2024.
 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Wspierają organizacje pozarządowe poprzez kierowanie do nich programów wsparcia merytorycznego i finansowego.
 
Zestawienie zwycięskich organizacji z naszego województwa wraz z kwotami otrzymanych dotacji:
 
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO 1a
 
Nazwa wnioskodawcy Miejscowość Tytuł projektu Kwota dotacji
Warmińsko-Mazurska Federacja Oświatowa "Rozwój" Ostróda Centrum Edukacji
i Aktywności Społecznej
i Obywatelskiej
600 000,00 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Biskupcu
Biskupiec W kierunku PRO 599 770,00 zł
Stowarzyszenie "Inicjatywy Przyszłości" Elbląg Z PROOfesjonalistami
w przyszłość!
150 000,00 zł
Stowarzyszenie Teraz MY Stare Jabłonki Zapalnik zmian 450 000,00 zł

 

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO 4

Nazwa wnioskodawcy Miejscowość Tytuł projektu Kwota dotacji
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Elbląg Pracownia Społeczna - warmińsko-mazurski think tank
obywatelski
198 000,00 zł

 

Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych, Priorytet 2: Wsparcie realizacji usług poradniczych

Nazwa wnioskodawcy Miejscowość Tytuł projektu Kwota dotacji
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
i Rodzinie ARKA im.
ks. J. Żołnierkiewicza
Olsztyn Centrum Pomocy
Dzieciom - wsparcie
nieletnich
pokrzywdzonych
przestępstwem
1 039 220,86 zł
Fundacja "Żółty
Szalik"
Frombork Braniewska Akademia
Obywatelska - wsparcie
działalności poradnicze
990 293,86 zł

 

Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych - priorytet 4

Nazwa wnioskodawcy Miejscowość Tytuł projektu Kwota dotacji
1. Stowarzyszenie
"WIATRAKI MAZUR"
2. Fundacja Fundusz
Lokalny SMK
3. Żywiecka Fundacja
Rozwoju
4. Fundacja Nauka dla
Środowiska
Stare Juchy Wsparcie inicjatyw
poradniczych (Wip)
1 320 000,00 zł

 

Gratulujemy!