Czcionka:
Kontrast:
Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie - ponowne otwarcie
data dodania: 07.05.2024
Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie - ponowne otwarcie

Od kwietnia br. działa tzw. Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Iławie. Jego celem jest wsparcie aktywności społecznej mieszkańców oraz sektora pozarządowego na terenie powiatu iławskiego.

Oferta Centrum obejmuje m.in. szkolenia, doradztwo dla przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji oraz grup nieformalnych i pracowników jednostek organizacyjnych, konkurs na najaktywniejszego wolontariusza w organizacjach, instytucjach z powiatu iławskiego.
W tym roku planujemy:
- dystrybucję informacji / newsletterów,
- organizację szkoleń dla przedstawicieli NGO,
- doradztwo dla przedstawicieli NGO i JST i grup nieformalnych,
- animację społeczną,
- organizacja spotkania osób odpowiedzialnych za współpracę z NGO,
- zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na najaktywniejszego wolontariusza powiatu iławskiego,
- organizację konferencji III sektora z terenu powiatu.

Biuro Centrum Organizacji Pozarządowych mieści się w Iławie, przy ul. Wiejskiej 2D (Centrum Aktywności Lokalnej), pok. nr 105.
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 15:00 – 17:00.
Istnieje również możliwość zorganizowania spotkania doradczego poza biurem COP, np. w siedzibie organizacji/ instytucji, po ustaleniu miejsca i terminu spotkania.


Dane kontaktowe:
Numer telefonu: 538630977
e-mail: ips.ilawa@eswip.pl

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2004 roku i prowadzone było przez Stowarzyszenie Przystań z Iławy. Pierwszym koordynatorem był Krzysztof Panfil – prezes stowarzyszenia, następnie koordynatorami i doradcami byli: Jadwiga Lichaczewska, Arkadiusz Karpiński oraz Wojciech Jankowski. W roku 2016 nastąpiła zmiana podmiotu realizującego to zadanie na Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Zadanie publiczne pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, jest współfinansowane ze środków Zarządu Powiatu Iławskiego oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach zadania pn. "Centrum Organizacji Pozarządowych powiatu iławskiego".

Realizatorem zadania jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

 

informacja nadesłana