Czcionka:
Kontrast:
Działaj Lokalnie 2024
data dodania: 07.05.2024
Działaj Lokalnie 2024

Poprzez ten program aktywizowane są lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. To program dotacji na realizację pomysłów.

Dorobek „Działaj Lokalnie” to dziesiątki lokalnych projektów i przeznaczona na to kwota ponad 700 tys. zł.


Stowarzyszenie Przystań udziela dotacji nie tylko organizacjom pozarządowym, ale i aktywnym grupom mieszkańców, które chcą coś zrobić dla swojego środowiska, wsi, osiedla. Projekty realizowane są wspólnymi siłami mieszkańców i lokalnych instytucji, przyczyniając się do poprawy współpracy i integracji społeczności.

„Przystań” gromadzi środki dla organizacji z wielu różnych źródeł. Są to:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Powiat Iławski,
Gmina Iława (wiejska),
Miasto Lubawa,
Gmina Lubawa (wiejska),
Gmina Kisielice,
Gmina Susz,
Gmina Zalewo,
Miasto Iława

Wnioski do "Działaj Lokalnie" można składać do 15.05.2024 r.

Program Działaj Lokalnie jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Na terenie powiatu iławskiego Ośrodkiem Działaj Lokalnie jest Stowarzyszenie Przystań.
Należy pamiętać, że realizowane projekty są współfinansowane przez lokalne samorządy: Powiat Iławski, Gmina Iława, Urząd Miasta Iławy, UG Kisielice, UG Susz, UG Zalewo - bez tej współpracy nie byłoby tylu zrealizowanych projektów .

Informacje o konkursie na stronie Stowarzyszenie "Przystań".