Czcionka:
Kontrast:
Budżet Obywatelski w Elblągu
data dodania: 25.06.2024
Budżet Obywatelski w Elblągu

Trwa 13. edycja Budżetu Obywatelskiego w Elblągu. Pula środków na realizację zwycięskich zadań wynosi 4.200.000 zł.

Pierwszy krok do realizacji Budżetu Obywatelskiego to zbieranie pomysłów od mieszkańców i mieszkanek miasta. Składać wnioski i głosować mogą wszyscy elblążanie i elblążanki, bez względu na wiek, osoby niepełnoletnie - za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Wnioski [pobierz] można składać do 5 lipca 2024 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Ratuszu Staromiejskim(ul. Stary Rynek 25).

Głosowanie na projekty rozpocznie się 7 października. Zwycięskie inicjatywy zostaną ogłoszone w drugiej połowie listopada tego roku.

Kto może składać?
Każdy mieszkaniec i mieszkanka Elbląga, który/a uzyska pisemne poparcie 2 mieszkańców w okręgu, w którym realizowane będzie zadanie, a w przypadku inicjatywy ogólnomiejskiej - poparcie 5 mieszkańców/mieszkanek Elbląga. Jedna osoba może złożyć więcej niż jeden wniosek, każdy na odrębnym formularzu.

W jaki sposób?
Poprzez wypełnienie druku, który można pobrać tutaj lub odebrać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w Ratuszu Staromiejskim.

Co musi zawierać poprawnie wypełniony wniosek?
- numer okręgu wyborczego, w którym znajduje się proponowane zadanie lub zaznaczone właściwe pole w przypadku inicjatywy ogólnomiejskiej
- nazwę zadania
- miejsce realizacji zadania
- szczegółowy opis zadania (ew. mapki, rysunki, projekty, kosztorysy)
- dane identyfikujące wnioskodawcę
- oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego na złożenie wniosku – w przypadku składania wniosku przez osobę niepełnoletnią
- dane osobowe i podpisy osób popierających

Gdzie po informacje?
- ustalenie okręgu wyborczego: strona internetowa www.budzetobywatelski.elblag.eu lub Departament Spraw Obywatelskich, tel. 55 239 30 95 lub 55 239 30 98
- ustalenie miejsca realizacji zadania: www.portalmapowy.elblag.eu lub Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Geodezji i Katastru, pok. 116, tel. 55 237 47 52 lub 55 239 31 65

Kiedy i gdzie można składać wnioski?
Od 17 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r.
w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) i w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

Co dalej?
- do 13 września 2024 r. zostanie opublikowana lista pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych wniosków,
- 16-20 września 2024 r. - przyjmowanie odwołań od opublikowanej listy,
- 7 - 24 października 2024 r. - głosowanie,
- 2. połowa listopada 2024 roku - ogłoszenie wyników

Konsultacje
Aby ułatwić złożenie wniosku, w Ratuszu Staromiejskim w pok. nr 310 odbędą się konsultacje z mieszkańcami -  w dniach 25 czerwca w godzinach 10.00-15.30 i 2 lipca w godzinach 10.00-15.30 lub pod nr tel. 55 237 47 94.

Wszelkie informacje dotyczące kolejnych etapów realizacji Budżetu Obywatelskiego znajdą Państwo na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu.