Czcionka:
Kontrast:
Spotkanie informacyjne projektu "Premia społeczna"
data dodania: 01.07.2024
Spotkanie informacyjne projektu "Premia społeczna"

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat projektu „Premia społeczna” (FERS) - innowacyjnego mechanizmu wspierającego finansowo samorządy, które chcą zlecać usługi społeczne podmiotom ekonomii społecznej. Spotkanie odbędzie się 9 lipca 2024 (wtorek) w Hotelu HP Park w Olsztynie przy Alei Warszawskiej 119.

Wydarzenie adresowane jest zarówno do samorządów oraz ich jednostek organizacyjnych, czyli przyszłych grantobiorców “Premii”, jak i do działających w regionie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i innych mających wpływ na kształtowanie rozwoju świadczenia usług społecznych przez PES. Promowanie dialogu i współpracy z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej to jeden z podstawowych celów “Premii”. OWES są naturalnymi partnerami lokalnymi JST w tym zakresie.

Premia społeczna to mechanizm, który wspiera rozwój lokalnego rynku usług społecznych przez zachęcanie samorządów do zlecania realizacji usług dla mieszkańców lokalnym partnerom: stowarzyszeniom, fundacjom i innym podmiotom ekonomii społecznej. JST mogą ubiegać się o grant pokrywający 25-70% wartości zamówionych usług społecznych, jeśli powierzą je PES. Projekt dofinansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Po więcej informacji zapraszamy na: www.premiaspoleczna.pl.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane założenia mechanizmu „Premia społeczna”, przedstawione korzyści z jego wdrożenia, a także omówiony harmonogram oraz zasady ubiegania się o granty przez samorządy. Organizatorzy wskażą także wiele cennych rozwiązań z zakresu zlecania i realizacji  usług społecznych przez PES w regionach; opowiedzą m.in. o: rozwoju świadczenia usług społecznych, tworzeniu systemu na poziomie gminy i powiatu, kontraktowaniu oraz roli PES w ich realizacji.

Program spotkania:
09:30-10:00  Rejestracja
10:00-10:15  Przywitanie uczestników
10:15-12:15  BLOK I - usługi społeczne: rozwój i tworzenie systemu usług społecznych, kontraktowanie (dobre praktyki), rola PES w realizacji usług społecznych
12:15-12:30  Przerwa kawowa
12:30-14:00  BLOK II - „Premia społeczna”: oferta projektu, harmonogram konkursu, zasady aplikowania, formularz wniosku
14:00-14:30  Pytania i odpowiedzi
14:30-15:00  Lunch i dyskusje

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zarejestrować się za pomocą formularza pod adresem: https://forms.gle/4k2GN7fUMxgqki5X6 do 5.07.2024  do godziny 16.00. Potwierdzenia rejestracji będą przesyłane na bieżąco.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, organizator zapewnia wyżywienie. Dojazd we własnym zakresie.

Dodatkowe informacje:
- Anna Jankowska, tel. 724 590 517, e-mail: ajankowska@cofund.org.pl
- Kamila Łozińska, tel. 798 371 387, e-mail: klozinska@cofund.org.pl
- Agata Lewandowska, tel. 574 872 077, e-mail: alewandowska@cofund.org.pl