Czcionka:
Kontrast:
FOSa z nowym zarządem
data dodania: 29.06.2020
FOSa z nowym zarządem

Jednogłośnie prezesem zarządu Federacji FOSa na kolejną kadencję został wybrany dotychczasowy prezes, czyli Bartłomiej Głuszak. Do zarządu zostali wytypowani także: Teresa Bocheńska, Katarzyna Białobrzeska, Barbara Nikołajuk-Liberna i Piotr Kubarewicz.

Walne zebranie to oczywiście zaprezentowanie raportu rocznego i sprawozdania finansowego za 2019 rok, które zostały zatwierdzone, a zarządowi udzielono absolutorium.

Podczas walnego nie zabrakło także dyskusji. Rozmawiano o podejściu Federacji FOSa do ekonomii społecznej m. in. w kontekście powstającej ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Na zebraniu obecny był członek zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych Waldemar Weihs, który zaprezentował działania WRZOS. Odbyło się także spotkanie informacyjne na temat „Wolontariat w Korpusie Solidarności. Wyzwania i możliwości”

Więcej informacji tutaj