Czcionka:
Kontrast:
Projekt na wzmocnienie społeczne organizacji
data dodania: 03.07.2024
Projekt na wzmocnienie społeczne organizacji

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Warmii i Mazur do udziału w projekcie „Federacja FOSa - wzmocnienie rozwoju usług społecznych”, który jest szansą na rozwój organizacji w obszarze usług społecznych.

W ramach projektu:
- szkolenia obejmujące następującą tematykę:
    - fundraising i tworzenie projektów,
    - planowanie strategiczne,
    - zarządzanie finansami,
    - zarządzanie zespołem i wolontariuszami,
    - komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w organizacji,
    - diagnoza i rozwój usług społecznych w duchu deinstytucjonalizacji,
- doradztwo specjalistyczne o tematyce dostosowanej do potrzeb organizacji,
- realizacja wspólnych inicjatyw,
- wizyty studyjne.

Więcej informacji: https://federacjafosa.pl/oferta-dla-organizacji-czlonkowskich/ 

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lipca 2024 (poniedziałek) poprzez formularz online [kliknij tutaj]. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały organizacje realizujące lub planujące realizację usług społecznych a także organizacje członkowskie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.

Więcej informacji: Natalia Preilowska , e-mail: biuro@federacjafosa.pl, tel.: 89 523 60 92, 503 466 700


Projekt jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”