Czcionka:
Kontrast:
Opisz swoje doświadczenia
data dodania: 19.07.2020
Opisz swoje doświadczenia

Komisja Europejska uruchomiła biuletyn ekonomii społecznej w celu zebrania praktycznych i realnych przykładów tego, w jaki sposób interesariusze ekonomii społecznej przyczyniają się do tworzenia wartości ekonomicznej, więzi społecznych i ochrony środowiska.

Opisanie przykładu i udzielenie odpowiedzi na pytania zwykle zajmuje od 15 do 20 minut. Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Social+Economy+Diaries

Zebrane historie nie tylko mogą zainspirować, ale również dostarczyć informacji na temat konkretnych potrzeb tej ważnej części gospodarki. Wyniki zostaną zebrane i opublikowane w małej książeczce, dostępnej do pobrania, która zostanie również rozprowadzona w całej Europie wśród decydentów, obywateli, liderów opinii i innych przedsiębiorców.

Wszelkie pytania dotyczące biuletynu ekonomii społecznej można zadawać za pośrednictwem  wspomnianej strony internetowej lub  przesyłając wiadomość na adres: GROW-SOCIAL-ENTERPRISE@ec.europa.eu