Czcionka:
Kontrast:
Trzeci sektor w roli asystenta
data dodania: 24.07.2020
Trzeci sektor w roli asystenta

Trwa konkurs w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" dedykowany organizacjom pozarządowym.

Tylko do 7 sierpnia organizacje pozarządowe mogą składać oferty w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021.

Celem programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta, który wesprze osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności (np. zakupy, dojazdy do pracy, szkoły, przychodni, urzędu, kina, odwiedziny u znajomych). Będzie także cennym wsparciem dla tych osób w ramach integracji społecznej, w tym uczestnictwa w życiu lokalnym ( np. w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, czy sportowych).

Kto może wystartować w konkursie?

Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które posiadają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzą działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia asystentów?

  • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej, długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Minimum 70% uczestników programu powinny stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

Więcej informacji znajdziesz tutaj