Czcionka:
Kontrast:
Na wsparcie domów pomocy społecznej z Warmii i Mazur
data dodania: 28.07.2020
Na wsparcie domów pomocy społecznej z Warmii i Mazur

Rusza nabór wniosków grantowych na działania związane z łagodzeniem skutków pandemii koronawirusa oraz przeciwdziałaniem jej negatywnym konsekwencjom w ramach projektu „Pomagajmy Razem”.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Realizacja projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego uruchamia nabór wniosków o udzielenie grantów na wsparcie 51 domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19, które na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczą opiekę całodobową, w szczególności osobom w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym, przewlekle psychicznie chorym oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej szczegółów oraz dokumenty do pobrania znajdzisz tutaj