Czcionka:
Kontrast:
Polski Bon Turystyczny - zgłoś swoją organizację
data dodania: 29.07.2020
Polski Bon Turystyczny - zgłoś swoją organizację

Letnie miesiące to nie tylko czas wakacji, ale także wejścia w życie (od 1 sierpnia) Polskiego Bonu Turystycznego, który te wakacje może uczynić bardziej atrakcyjnym czasem, mimo trudnej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy. Sprawdź, co zrobić, by Twoja organizacja mogła przyjmować opłaty za usługi w postaci bonu. 

Bon turystyczny: co to takiego?

Bon turystyczny to narzędzie, którego zadaniem jest finansowe wsparcie polskich rodzin, których zdolności dochodowe zostały mocno ograniczone z powodu pandemii koronawirusa. Jednocześnie jest to tez próba pomocy, dotowania branży turystycznej, która jest jedną z najbardziej dotkniętych pandemią Covid – 19 gałęzi gospodarki.

Polski Bon Turystyczny będzie mieć formę elektronicznego bonu o terminie ważności do końca marca 2022 r. Trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej. Koordynuje je Polska Organizacja Turystyczna.

Bon będzie ważny do 31 marca 2022 r.

Co zrobić by znaleźć się na liście podmiotów, w można zrealizować bon?

Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Na liście znajdą się podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS. Rejestracja podmiotów już trwa.

Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Bonu Turystycznego. Pierwsza lista pojawi się 1 sierpnia i będzie aktualizowana.

Jakie dane przedsiębiorcy muszą podać przy rejestracji?

Przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego przy rejestracji będą musiały podać następujące dane:

  • imię i nazwisko, nazwę lub firmę;
  • adres siedziby i adres wykonywania działalności (w przypadku, gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż siedziby);
  • numer NIP;
  • informację o wpisie do: właściwej ewidencji (marszałka województwa/wójta/burmistrza/prezydenta miasta), o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych lub do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych;
  • numer rachunku bankowego prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich, przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  • adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  • numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  • imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.

Więcej informacji znajdziesz tutaj