Czcionka:
Kontrast:
Przedsiębiorcy będą mogli dostać pieniądze od… ZUS-u
data dodania: 30.07.2020
Przedsiębiorcy będą mogli dostać pieniądze od… ZUS-u

ZUS ogłosił konkurs na dofinansowanie dla przedsiębiorców. Firmy będą mogły dostać środki na poprawę bezpieczeństwa warunków pracy. 

Podczas gdy przedsiębiorcy szukają informacji o dotacji na kapitał obrotowy czy instrumentach wsparcia z BGK, pieniądze mogą otrzymać także z zupełnie innego źródła – z ZUS-u. Nie chodzi jednak o świadczenie postojowe.

Od 27 lipca do 31 sierpnia przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie z ZUS dla firm. Pieniądze będzie można otrzymać na realizację projektów poprawiających warunki pracy. Celem takiego projektu może być np. zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, redukcja niekorzystnego oddziaływania szkodliwych czynników w pracy czy ogólna poprawa bezpieczeństwa pracowników. Przedsiębiorcy, którzy będą starać się dofinansowanie z ZUS dla firm, muszą jednak uzbroić się w cierpliwość – Zakład ogłosi wyniki konkursu dopiero 31 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie z ZUS dla firm będzie można przeznaczyć na zakup wielu sprzętów i środków ochrony. Dofinansowaniu podlega m.in. zakup urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi, zakup odpowiedniego oświetlenia, urządzeń uzdatniających i oczyszczających powietrze, sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości czy sprzętu służącego ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Przedsiębiorców powinna zainteresować zwłaszcza ostatnia grupa wymienionych wydatków – do takich sprzętów można przecież zaliczyć m.in. odpowiednio wyprofilowane fotele biurowe.

Przedmiotem dofinansowania mogą być również środki ochrony indywidualnej – w tym przypadku duże „pole do popisu” mają m.in. firmy produkcyjne.

Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa – w konkursie mogą wziąć udział zarówno mikro-, małe, średnie jak i duże firmy. Nie trzeba też wykazywać żadnego spadku przychodów ze sprzedaży.

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli złożyć wniosek o dofinansowanie z ZUS dla firm nie mogą natomiast zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Oprócz tego nie mogą mieć też zaległości z tytułu niepłacenia podatków czy być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji czy postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Dodatkowo o dofinansowanie z ZUS dla firm nie mogą też ubiegać się przedsiębiorcy, którzy starają się o kolejne dofinansowanie od Zakładu przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

Wnioski można wysyłać poprzez stronę prewencja.zus.pl. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na tej stronie.

źródło: bezprawnik.pl