Czcionka:
Kontrast:
2,5 mln zł na Elbląskie Centrum Usług Społecznych!
data dodania: 31.07.2020
2,5 mln zł na Elbląskie Centrum Usług Społecznych!

Dobre wiadomości na koniec tygodnia! Elbląski samorząd otrzyma 2,5 mln zł na stworzenie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. To pilotażowy projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiadomość cieszy tym bardziej, że kwota dofinansowania wynosi 100% wartości projektu. Zgodnie z założeniami CUSy powstaną w 30 samorządach w Polsce, w tym jedynie w 4 miastach na prawach powiatu. Elbląg jest jednym z nich.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych, które powstanie na bazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ma być miejscem, w którym wszyscy mieszkańcy – sprawni, niepełnosprawni, starsi, rodziny wielodzietne otrzymają wsparcie w razie potrzeby. Zgodnie z założeniami ma to być nowa jakość pomocy społecznej, udzielanej kompleksowo, w jednym miejscu, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. Celem CUS nie jest konsolidacja świadczenia usług w jednej instytucji, ale integrowanie i koordynowanie usług świadczonych przez różnych lokalnych usługodawców (publicznych i niepublicznych) współpracujących z centrum.

Projekt zakłada wypracowanie modelu rozwoju i integracji usług społecznych użyteczności publicznej z uwzględnieniem możliwości zlecania świadczenia usług społecznych lokalnym organizacjom pozarządowym. W ramach zadania przeprowadzona też zostanie diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych z uwzględnieniem konsultacji z mieszkańcami. W Centrum Usług Społecznych będą prowadzone także działania ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej, poprzez realizację zadań o charakterze samopomocowym, wolontaryjnym, i wsparciu sąsiedzkiemu.

Projekt realizowany będzie przez okres 3 lat.

Dofinansowanie zadania pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Foto ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

źródło: elblag.eu