Czcionka:
Kontrast:
XX edycja nagród i wyróżnień Marszałka w dziedzinie pomocy i integracji społecznej
data dodania: 05.08.2020
XX edycja nagród i wyróżnień Marszałka w dziedzinie pomocy i integracji społecznej

Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza XX edycję Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w 2 kategoriach: indywidualnej (dla kadry zarządzającej, kadry merytorycznej i pracownika socjalnego pracującego w środowisku lokalnym) oraz zespołowej (dla jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko mazurskiego). Celem przyznania nagród i wyróżnień jest promocja nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Marszałka mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje i organizacje społeczne działające w obszarze pomocy i integracji społecznej. Należy je składać wraz z kompletem wymaganych dokumentów do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do dnia 20 września 2020 r.

Dodatkowe informacje, druki wniosków i regulamin znajdują się na Regionalnym Portalu Informacyjnym – Wrota Warmii i Mazur w zakładce polityka społeczna: pomoc i integracja społeczna. 

oprac. ak