Czcionka:
Kontrast:
Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman
data dodania: 08.08.2020
Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna nabór do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman dla osób szczególnie zasłużonych w działania na rzecz dzieci. Nagroda jest dowodem uznania dla nich i sposobem pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarz i społecznik, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom, a w szczególności dzieciom.

Kandydatami do nagrody mogą być wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, sędziowie, policjanci, itp.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, wybierze trzech finalistów. W ostatecznym głosowaniu Kapituły, której przewodniczy Agnieszka Holland, nastąpi wybór zwycięzcy. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych, statuetkę oraz dyplom.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie fundacji.