Czcionka:
Kontrast:
Do 31 sierpnia trwa nabór wniosków na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej
data dodania: 19.08.2020
Do 31 sierpnia trwa nabór wniosków na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej

Do końca sierpnia można składać wnioski do projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące procedury składania wniosków.

W ramach programu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” dofinansowane są koszty zakupu środków ochrony osobistej (np. maseczek, przyłbic, rękawiczek) oraz środków dezynfekcyjnych dla warsztatów terapii zajęciowej oraz organizacji realizujących na podstawie umów z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Do wykorzystania jest w sumie ponad 17,3 mln zł. Co ważne, dofinansowanie obejmie środki ochronne zakupione już w czerwcu tego roku.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące procedury składania wniosków. PFRON czeka na wnioski do 31 sierpnia 2020r.

Kto może złożyć wniosek?

Odbiorcami wsparcia uprawnionymi do otrzymania grantu są wszystkie podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej oraz wszystkie podmioty mające podpisane umowy z PFRON na prowadzenie w roku 2020 r. zadań zlecanych obejmujących bezpośrednią pracę z osobą z niepełnosprawnościami w wyniku konkursów organizowanych przez PFRON.

Ile wynosi wsparcie z programu?

Maksymalna wysokość grantu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn dziennej stawki wsparcia, okresu wsparcia oraz liczby pracowników, przy czym:

  • dzienna stawka wsparcia nie może przekroczyć 12 zł na jednego pracownika;
  • okres wsparcia nie może być dłuższy niż 63 dni robocze;
  • liczba pracowników ustalana jest według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Co ważne, wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

Więcej informacji znajdziesz tutaj